5

5 yleistä riskiä esikäsittelyssä


1. Liian vähäiset resurssit


Kun yrityksellä ei ole tarvittavia resursseja esikäsittelyyn ja osavalmistukseen – asianmukaisista koneista pätevään henkilökuntaan – tukeudutaan helposti kotikutoisiin ratkaisuihin, jotka viivästyttävät tuotantoprosessia, heikentävät tuotteen laatua ja vähentävät voittoa.

Ulkoistamalla esikäsittelyn Tibnorin kaltaiselle yhteistyökumppanille yritys saa sekä pätevyyttä että kapasiteettia käyttöönsä.

 

2. Piilokustannukset


Esikäsittely
tuo helposti mukanaan piilokustannuksia, jotka nousevat helposti suuriksi. Kuljetuksen, varastoinnin ja hävikin kustannukset voivat helposti nousta merkittäviin summiin. Kustannuksia aiheuttavat myös esikäsittelyyn käytettävien koneiden huolto ja henkilöstön koulutus. Esikäsittelyllä on suuri vaikutus myöhempiin töihin.

Kun se ulkoistetaan ammattilaiselle, yritys saa käyttöönsä ammattilaisten työstämiä siistejä osia, mikä edistää tehokkuuden lisäksi viihtyvyyttä työpaikalla. Ulkoistamisen avulla yrityksesi välttää piilokustannukset ja ikävät yllätykset.

 

3. Vääränlaiset piirustukset

 
Pienet virheet piirustusten tarkistusvaiheessa voivat johtaa suuriin ongelmiin. Tuotteita on kehitettävä jatkuvasti, mutta siinä piilee myös riskejä.

Pienet virheet dokumentaatiossa johtavat viallisten osien valmistukseen, jolloin osat eivät kelpaa muuhun kuin kierrätykseen. Virheiden syntymisen riskiä on mahdollista pienentää huomattavasti ulkoistamisella.

Hyödyntämällä osaavaa yhteistyökumppania yrityksesi saa käyttöönsä asiantuntijoita, jotka tekevät kaikki tarkistukset ja edistävät tällä tavoin mahdollisten virheiden havaitsemista. Yrityksesi välttyy yllätyksiltä, joita esimerkiksi väärään paikkaan päätynyt porausreikä tai sattumalta liian pieneksi jäänyt osa voivat aiheuttaa.

 

4. Liian pienet koneet


Suurien osien
valmistaminen liian pienillä koneilla johtaa usein ongelmiin. Monilla yrityksillä ei ole kapasiteettia sellaisten osien valmistamiseen, jotka ovat yhtenä kappaleena riittävän suuria, ja tällöin osat joudutaan valmistamaan liittämällä yhteen pienempiä osia. Tällöin kustannukset voivat kasvaa ja projekti saattaa viivästyä.

Tämä on tavallista erityisesti rakennusteollisuudessa, jossa se paitsi kasvattaa kustannuksia myös pidentää projektin kestoa.  Tibnorin suurimmat koneet pystyvät käsittelemään jopa 16 metrin pituisia kappaleita.

 

5. Syvän asiantuntemuksen puute


Jos esikäsittelystä
ei ole riittävästi asiantuntemusta, rahaa palaa ja menetelmistä ja niiden hyödyntämisestä voi syntyä virheellisiä oletuksia. Haluat voida keskittyä ydinosaamiseesi eli varsinaiseen tuotantoosi.

Joskus esimerkiksi plasmaleikkaus voi hyvinkin riittää, vaikka oletus on, että esikäsittelyyn vaaditaan laserleikkausta. Taivuttamisen etuja hitsaamiseen verrattuna ei välttämättä myöskään tunneta, tai ei yksinkertaisesti tunneta, mitä etuja valmiiksi maalatut, poratut, sinkopuhalletut tai rullamuovatut osat voivat tarjota.

Asiantuntemuksen hyödyntäminen lisää yrityksen kannattavuutta ja vahvistavat liiketoimintaa. Vain harvoilla on kapasiteettia monimutkaisen tuotantoprosessin hallintaan yksin alusta loppuun. Useimmille paras ratkaisu on hyödyntää ulkopuolista osaamista.