5

5 syytä esikäsittelyn ulkoistamiseen 

 

1. Vältyt piilokustannuksilta

 

Käyttämällä tuotantoon mukautettuja osia yrityksesi tuotantovirrassa voit eliminoida niin kutsutut piilokustannukset, joihin kuuluvat muun muassa kuljetus, varastointi ja hävikki.

Myös koneiden ja laitteiden  huoltokustannuksissa on mahdollista säästää etenkin silloin, jos materiaalia työstetään yrityksessä vain harvoin. Varsinkin, jos kyse on harvoin tehtävästä esikäsittelystä. Esikäsittely vaatii lisäksi siihen erikoistunutta henkilökuntaa.

 

2. Säästät kallisarvoista terästä

 
Ulkoistamalla esikäsittelyn yrityksesi välttyy materiaalihävikiltä. Maksat vain tilaamastasi materiaalista. Jos hoitaa esikäsittelyn itse, materiaali on myös hankittava ja varastoitava itse. Jos kyse on harvinaisesta materiaalista, on suuri riski, että se jää varastoon tarpeettomana, jolloin resursseja sitoutuu varastointiin.

Ei ole myöskään epätavallista, että esikäsittelyn aikana tapahtuu virheitä, jotka tekevät osista käyttökelvottomia.

 

3. Toimitat nopeammin

 
Uusi toimintaympäristö vaatii yritykseltäsi nopeaa ja joustavaa reagointia tilausmäärien muutoksiin. Tibnorilla on aina varastossa tuhansia tonneja erilaisia teräslajeja valmiina toimitukseen ja käyttöön lyhyellä varoitusajalla. Yhteistyökumppanin avulla yrityksesi voi aloittaa projektinsa aikaisemmin, reagoida tilausmäärien muutoksiin nopeammin tai luvata nopeamman toimituksen asiakkaalle.

 

4. Voit keskittyä ydinosaamiseesi

 
Esikäsittelyn ulkoistaminen antaa yrityksellesi mahdollisuuden keskittyä täysipainoisesti toiminnan ydinalueeseen. Näin yrityksesi voi jatkaa edistyksellistä tuotantoa yksinkertaisemmalla tavalla. Korkealaatuiset esikäsitellyt osat voidaan ottaa suoraan käyttöön, ja yrityksesi voi esituotantovaiheesta huolehtimisen sijaan keskittyä omiin vahvuuksiinsa.

 

5. Saat arvokasta tietämystä

 
Osaava yhteistyökumppani tuo käyttöösi asiantuntemusta ja osaamista. Yrityksesi vapautuu osien työstämiseltä ja saa apua prosessin optimoimiseen. Suunnitteluvastuu on edelleen yritykselläsi, mutta osaava yhteistyökumppani edistää prosessia pienien muutosehdotusten avulla. Esimerkiksi hitsaussaumojen määrää voidaan yleensä vähentää taivuttamalla, ja joidenkin osien lukumäärä voidaan puolittaa paremmalla suunnittelulla.

Tällaisella optimoinnilla on suuri merkitys pitkällä aikavälillä, kun yrityksesi oma tuotanto nopeutuu ja tuotantokustannukset laskevat. Siksi kannattaa hyödyntää tietotaitoa, jonka osaava yhteistyökumppani voi tarjota työskenneltyään tuhansien konepaja-, ajoneuvo-, prosessi-, rakennus-, tuulivoima- ja offshoreteollisuudessa toimivien asiakkaiden kanssa.