5

Tutustu Järvenpään arkituslinjan operaattori Pasi Häkkisen työhön


Pasi Häkkinen
, Järvenpään arkituslinjan operaattori, on työskennellyt Tibnorilla vuodesta 2000 ja työkseen hän hoitaa kaikkia tehtäviä, joita arkituslinjan kokonaisuus pitää sisällään.

”Aloitan työpäivän katsomalla tuotannonsuunnittelun työohjeita läpi, ja mietin voisiko eri materiaalien leikkaukset tehdä jotenkin vielä joutuisammassa järjestyksessä. Jaamme usein arkituslinjan työt kolmeen pekkaan. Yksi hoitaa koneen apumiehen tehtävät ja  asetukset, kun kela asetetaan koneeseen. Toinen toimii niin sanotusti ”kuskina” ja hoitaa koneen muun ohjelmoinnin sekä materiaalin oikaisun ja leikkauksen. Kolmas vastaa pakkaamisesta. Operaattorin työn lisäksi olen toiminut Järvenpään palvelukeskuksen työntekijöiden  pääluottamusmiehenä 9 vuotta”, Pasi kertoo. 

Operaattorit Järvenpäässä varmistavat asiakkaille lähtevien tuotteiden laadun loppukädessä.

”Olemme asiakkaalle päin viimeinen silmäpari, joka varmistaa tuotteiden laadun. Takaamme myös sen, että esimerkiksi merkkaukset ovat oikein ja että tuotteiden pakkaus on hoidettu parhaalla mahdollisella asiakkaan toivomalla tavalla. Koen, että tämä on tärkeää, sillä lähtevä tuote on yrityksemme käyntikortti ja toivomme tietenkin, että asiakas ostaisi meiltä jatkossakin”, Pasi jatkaa.

Pasin mukaan työssä parasta ovat hyvät työkaverit ja toimiva porukka. Avoin ilmapiiri takaa sen, että kehitysideoita annetaan ja myös toteutetaan.

”Järvenpään porukka kokonaisuudessaan on oikein toimiva. Myös työilmapiiri on avoin ja hyvä. Koen, että tulen kuulluksi työssäni ja kehitysideoitani kuunnellaan. Välillisesti lisäarvoa asiakkaille syntyy muun muassa pienten tehokkuutta parantavien kehitysideoiden toteutuessa. Yritämme tiimissämme jatkuvasti kehittää linjan toimintaa. Esimerkiksi sekin vähentää hukka-aikaa, että oikeat työkalut ovat oikeassa paikassa oikean aikaan”.