text.skipToContent text.skipToNavigation

Laatu ja ympäristö

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme johtamisfilosofia SSAB Onen avulla. Jokainen tibnorilainen on vastuussa poikkeamien toteamisesta ja kehitysideoiden esilletuomisesta. Tibnorilla on ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaiset sertifikaatit. Johtamisjärjestelmämme  dokumentit edellyttävät hyvää laatua ja ympäristöajattelua. Tibnorilla haluamme vaikuttaa ympäristöön positiivisesti pitkällä tähtäimellä ja kehitämme jatkuvasti prosessejamme minimoidaksemme ympäristövaikutuksemme. Pyrimme esimerkiksi nostamaan kuljetusten täyttöastetta. Vaadimme, että kuljetusyrityskumppaneillamme on Euro 5 -päästöluokitus ja tätä kautta myös vähennämme hiilidioksidipäästöjä.  Voit ladata sertifikaatit koneellesi alta.

Todistus

ISO 9001

Vuodesta 2002 Tibnor on saanut laatusertifikaatin.

ISO 14001

Vuodesta 2002 Tibnor on saanut laatusertifikaatin.

EN 1090

Tibnor Oy:n teräspalvelukeskukset ovat sertifioineet toimintonsa teräsrakennestandardin EN 1090 mukaisesti. Sertifikaattien myöntäjä on Inspecta Sertifiointi.

Tibnor Oy:n teräspalvelukeskusten suoritustasoilmoitukset (DoP):

Ympäristö ja kestävä kehitys

REACH

REACH on kemikaalilaki, joka korvaa suuret osat kemikaalimääräyksistä, joita on sovellettu ennen 1. kesäkuuta 2007 EU: ssa ja Ruotsissa. REACH-asetuksessa säädetään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH sisältää myös kemikaalien käyttäjiä koskevia vaatimuksia, joita aiempi lainsäädäntö ei kata.

RoHS

Kuinka Tibnorin tuotteisiin vaikuttaa direktiivi? RoHS 2 -direktiivi (2015/863 / EU) rajoittaa elohopean, kadmiumin, lyijyn, kuusiarvoisen kromin ja palonestoaineiden PBB: n ja PBDE: n käyttöä uusissa sähköisissä ja elektronisissa komponenteissa, jotka on saatettu markkinoille 1. heinäkuuta 2006 jälkeen. Vuodesta 2013 alkaen tämä direktiivi on sisällytetty Ruotsin lainsäädäntöön asetuksella (2012: 861).

Konfliktimineraalit

Mineraaleja, joiden louhinta tukee konflikteja, on kutsuttu "konfliktimineraaliksi". Yhdysvaltain lainsäädännön Dodd-Frank -lain mukaan yhdysvaltalaisten yritysten on ilmoitettava, mistä ne ovat ostaneet neljää mineraalia – tinaa, tentaalia, volframia ja kultaa. Nämä mineraalit louhitaan suurelta osin Kongon Kinshasassa ja yhdeksässä ympäröivässä maassa, joissa paikalliset sotapäälliköt ja ryhmittymät käyttävät louhinnasta saatavia varoja meneillään olevien konfliktien rahoittamiseen. Euroopan komissio on esittänyt samanlaisen ehdotuksen, joka vaatii myös niin sanottujen konfliktimineraalien raportointia EU:ssa.

Tibnor SRR statement

SRR (Ship Recycling Regulation, 1257/2013 / EC) on Euroopan unionin asetus, joka on annettu ehkäisemään, vähentämään, minimoimaan ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan onnettomuuksia, loukkaantumisia ja muita haittoja, jotka aiheutuvat alusten kierrätyksestä ihmisten terveydelle ja ympäristöön.

Toimintatavat ja ohjeet

Sulje Nopea tilaus
Sulje Toimitusvaihtoehdot
Tämä päivä Valittu toimituspäivä Saatavilla oleva toimituspäivä

Kirjaudu sisään

Olen unohtanut salasanani.

Mukavaa, että haluat Tibnorin asiakkaaksi. Voidaksesi yritysasiakkaana käydä kauppaa kanssamme, tarvitset asiakasnumeron.

Hae asiakastiliä Tibnorilta.

*Huomioi, että Tibnor myy ainoastaan yritysasiakkaille eikä yksityishenkilöille. Ilman y-tunnusta olevia hakemuksia ei käsitellä.