5
alumiinin myynti; alumiini

Alumiinit

Alumiininauhat, alumiinilevyt, alumiiniputket, alumiiniprofiilit ja alumiinitangot 


Alumiini on hopeanharmaa epämagneettinen metalli. Se on kevyttä, tiheydeltään kolmasosan teräksestä, ja puhtaassa muodossaan se on melko pehmeää. Seosaineilla lujuutta voidaan kasvattaa merkittävästi. Keveytensä vuoksi alumiinia käytetään usein käyttökohteissa, joissa painoa on vähennettävä, esim. lentokoneissa, ajoneuvoissa, veneissä ja pakkauksissa. Alumiini johtaa hyvin lämpöä ja sähköä. Sitä on helppo käsitellä särmäämällä, syvävedolla, pursottamalla ja valamalla.  Alumiini kestää hyvin veden ja erilaisten kemikaalien aiheuttamaa korroosiota, sillä ilman vaikutuksesta sen pintaan muodostuu ohut suojakerros alumiinioksidia.

Alumiinin anodisointi on sähkökemiallinen pintakäsittelymenetelmä, jossa alumiinin luonnollinen oksidipinta paksuuntuu ja luo sille tyylikkään ja kulutusta kestävän pinnan. Anodisoitu alumiini on käytössä esimerkiksi rakennusten julkisivuissa, kylteissä tai lopputuotteissa, joista se tekee helpompia puhdistaa. Anodisoinnin tuloksena on kova, mekaanista kulutusta kestävä pinta, jonka säänkesto on erinomainen. Anodisoitua alumiinia ei voi hitsata.

Katso alumiinituotteidemme saatavuudet täältä.

Tarvitsetko alumiinia? Ota yhteyttä teräsmyyntiimme.

Alumiiniseosten luokitus

Työstetyt seokset luokitellaan EN-standardin mukaisesti nelinumeroisella järjestelmällä.
Lue lisää

Työstetyt seokset luokitellaan EN-standardin mukaisesti neliportaisella järjestelmällä.

 • 1000-sarja on pääasiassa puhdasta alumiinia, alumiinipitoisuus on vähintään 99 %. Sitä voidaan lujittaa kylmämuokkauksella.

 • 2000-sarja on  kupariseostettuja, joita voidaan lujittaa niin kutsutulla erkautuskarkaisulla, jotta saavutetaan terästä vastaava lujuus. Ennen niitä kutsuttiin nimellä Dural. 

 • 3000-sarjaan kuuluvat mangaaniseokset, joita voidaan lujittaa kylmämuokkauksella.

 • 4000-sarja on piiseostettuja alumiineja. Piiseoksilla on hyvä juoksevuus ja niitä käytetään usein valumuovaukseen ja alumiinin painevaluun.

 • 5000-sarja on magnesiumia sisältäviä seoksia.

 • 6000-sarjaan kuuluvat magnesium-piiseostetut. Niitä on helppo koneistaa, niitä voi hitsata ja lujuutta voi parantaa erkauskarkaisulla, mutta ei samaan lujuusluokkaan kuin 2000- ja 7000-sarjan seoksia. 

 • 7000-sarjaan kuuluvat sinkkiseostetut, usein yhdessä magnesiumin kanssa. Ne lujittuvat erkautuskarkaisulla muodostaen kaikkein lujimpia alumiiniseoksia (murtolujuus jopa 700 N/mm2)

 • 8000-sarja sisältää muiden alkuaineiden seoksia, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun sarjaan.  

 
alumiinin myynti
alumiinin myynti

Alumiiniseosten karkaisumerkinnät

Alumiiniseokset voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat seokset, joita ei voi lämpökäsitellä ja joka saa paremman lujuuden kylmämuokkauksella. Kyseisten materiaalien tila merkitään H-kirjaimella. Toisessa ryhmässä ovat lämpökäsiteltävät seokset, joita lujitetaan niin sanotulla erkauskarkaisulla. Tämän ryhmän tila merkitään T-kirjaimella.
Lue lisää

Ei-lämpökäsiteltävät seokset (H)

Ensimmäinen numero H-kirjaimen jälkeen tarkoittaa erityistä perustoimenpiteiden yhdistelmää:

 • Muokkauslujitettu (H1X): Parantaa alumiinin lujuutta ja vähentää muovattavuutta.

 • Muokkauslujitettu ja osittaishehkutettu kylmämuokkauksen jälkeen (H2X): Lujuutta on pienennetty halutulle tasolle osittaishehkuttamalla ja samalla myös muovattavuus paranee.

 • Muokkauslujitettu ja stabiloitu (H3X): stabilointi sisältää lämpökäsittelyn matalassa lämpötilassa, mikä stabiloi sellaisten seosten mekaaniset ominaisuudet, jotka muutoin asteittain pehmenisivät huoneenlämmössä, esimerkkinä 5000-sarja. Tämä prosessi parantaa tavallisesti muovattavuutta ja poistaa jäännösjännityksen.

 • Muokkauslujitettu ja lakattu tai maalattu (H4X).

Toinen numero (1–9) H-kirjaimen jälkeen ilmaisee kylmämuokkausasteen. Mitä suurempi numero, sitä suurempi kylmämuokkausosuus, ja siten suurempi lujuus. Esimerkiksi H14 tarkoittaa puolikovaa, joka on saatu aikaan kylmämuokkauksella, kuten kylmävalssauksella, eikä lainkaan hehkutusta valssauksen jälkeen. H24 tarkoittaa materiaalia, joka on kylmämuokattu mutta jonka lujuus on pienentynyt ja muovattavuus palautunut ennalleen puolikovan tasolle hehkutuksen myötä.

Lämpökäsiteltävät seokset (T)

Alumiiniseosten lämpökäsittely tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin liuotushehkutettu, joka tehdään usein yhdessä toisen prosessin kanssa, esimerkiksi ennen pursotusta tehtävä lämmitys, sen jälkeen nopea jäähdyttäminen ja vanhentaminen. Ensimmäinen numero T-kirjaimen jälkeen ilmaisee tiettyä peruskäsittelyjen järjestystä.

Luonnollisesti vanhennettu (T1, T2, T3, T4): tämä käsittää muutokset, jotka tapahtuvat itsestään tavallisissa lämpötiloissa, kunnes seos lopulta saavuttaa stabiilin tilan eivätkä kovuus ja lujuus enää muutu.

Keinovanhennettu (T5, T6, T9): syntyy lämpökäsittelyssä korotetuissa lämpötiloissa annetun ajan kuluessa, kunnes saavutetaan stabiili tila. Esimerkiksi T6 viittaa liuotushehkutukseen ja sen jälkeiseen keinovanhennukseen. 

 

 

Tibnorin alumiinivalikoima

Useimmat levytuotteet ensin kuumavalssataan, jos niitä ei ole jatkuvavalettu paksuuteen, joka voidaan suoraan kylmävalssata. Kylmävalssaaminen parantaa paksuustoleransseja, mutta  käytettävä valmistusmenetelmä riippuu loppupaksuudesta, tarvittavista mekaanisista ominaisuuksista (tila) ja kyseessä olevasta seoksesta. Alumiininauhaa ja -levyä on helppo särmätä, porata, sahata ja muotoilla syvävetämällä tai venyttämällä. Seosvalinta on tärkeää, jos käyttökohde edellyttää alumiinin hitsaamista.

Alumiininauhaa ja -levyä käytetään tuotanto-, kuljetus-, ajoneuvo-, rakennus- ja telakkateollisuudessa sekä sähkösovelluksissa. Laaja seosvalikoima tarjoaa ominaisuuksien suhteen valtavasti mahdollisuuksia, mikä näkyy myös käyttöalan laajuudessa.

Kuviovalssatut levyt ja muut kuviolliset levyt valmistetaan  kuvioidulla valssilla valssausprosessin viimeisessä vaiheessa. Kylteissä käytetään usein maalattua levyä. 

Levyn tai nauhan leikkaaminen joko vakiomittaan tai asiakaskohtaiseen pituus- ja leveysmittaan sisältyy Tibnorin palveluvalikoimaan. 

Alumiiniputket valmistetaan tavallisesti pursottamalla. Putkien tavallisimmat seokset ovat 6060/6063 pienissä ohutseinäputkissa ja 6082 suuremmissa ja paksummissa putkissa. Alumiiniputket ovat helppoja työstää leikkaamalla, poraamalla ja koneistamalla. Oikeanlaisilla välineillä niitä voi helposti taivuttaa. Anodisoidut alumiiniputket eivät ole ainoastaan koristeellisia vaan myös vähentävät alumiiniputken taipumusta juuttua teleskooppitoiminnoissa.

Alumiiniputkia käytetään usein erilaisissa lämmönvaihtimissa erilaisissa käyttökohteissa. Tällöin alumiinin hyvällä lämmönjohtavuudella on tärkeä merkitys.

Pursottamalla valmistetaan sekä yksinkertaisia, epäsymmetrisiä poikkileikkauksia, kuten kulma-, T- ja U-profiileja, että monimutkaisempia profiileja. Se on kustannustehokasta, koska siinä päästään lähemmäs tietyssä käyttökohteessa tarvittavaa lopullista muotoa ilman lisätyövaiheita. Profiilien tavallisimmat seokset ovat 6060/6063 pienissä, ohutseinäisissä poikkileikkauksissa ja 6082 suuremmissa. Alumiiniprofiileja voidaan käyttää monenlaisissa sovelluksissa, mm. ajoneuvoissa, rakenteissa, elektroniikassa, viihde-elektroniikassa ja huonekaluissa.

Pyöreät, nelikulmaiset ja suorakaiteen muotoiset alumiinitangot valmistetaan joko pursottamalla tai valssaamalla. Alumiinitankoja käytetään usein konekomponenteissa ja siksi seosvalikoima on runsaampi ja mekaaniset ominaisuudet moninaisempia kuin esimerkiksi profiileissa. Koneenosien valmistuksessa työstettävyys on otettava huomioon seoksen valinnassa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat hydrauliikka ja pneumatiikka, ajoneuvot ja kuljetus, telakka ja yleinen tuotanto.

Anodisointi voi olla hyödyllinen konekomponenteissa, joiden on oltava kulutuksenkestäviä eivätkä juutu, jos osat koskettavat toisiaan tai muita metalleja.

Tibnorin muu valikoima