5

Levyt

Kuumavalssatut teräslevyt, kuumavalssatut kulutusteräkset, kylmävalssatut teräslevyt ja metallipinnoitetut teräslevyt


Katso täältä kuumavalssattujen teräslevyjen valikoimamme
Katso täältä kylmävalssattujen ja metallipinnoitettujen teräslevyjen valikoimamme

Tarvitsetko teräslevyjä? Ota yhteyttä teräsmyyntiimme.

Nauhalevyt

Tibnor toimittaa kuumavalssattuja teräslevyjä 1,8–20 mm paksuisina. SSAB:n valmistaman nauhalevyn enimmäisleveys on 1 850 mm. Enimmäis-/vähimmäisleveys ja -paksuus vaihtelevat teräslaadun mukaisesti. Nauhalevyt toimitetaan kelana tai arkeiksi leikattuina, joko mustina tai peitattuna. Nauhalevyjen valmistustapa on nauhavalssaus. Nauhalevyn valssauserä on vähintään noin 18–27 tonnia nauhaleveydestä riippuen. Pienempiä määriä toimitetaan teräspalvelukeskusten varastoista. Arkkileikkauksessa kela oikaistaan ja leikataan arkeiksi, jonka jälkeen toimitusvalmiit levyniput pakataan. 

Nauhalevyn edut ovat hyvä pinnanlaatu ja tasomaisuus, tarkat paksuustoleranssit ja monipuoliset konepajaominaisuudet.

Kvarttolevyt

Yksittäisvalssattuja levyjä kutsutaan kvarttolevyiksi. Valmistus tapahtuu vaihtosuuntaisella valssaimella. Teräsaihio kulkee edestakaisin valssiparin läpi, kunnes oikeat valssausmitat on saavutettu. Kvarttolevyjen paksuusvalikoima on 4,7 – 150 mm,  normaali pituusvaihtelu 2 – 15 metriä, enimmäisleveys 3350 mm ja enimmäispaino noin kaksitoista tonnia. Levyn ominaisuuksiin valssauksessa voidaan vaikuttaa seossisältöä muuttamalla ja erilaisilla lämpö- ja jäähdytysmenetelmillä. Kvarttolevyt toimitetaan valssattuna, normalisoituna, termomekaanisesti valssattuna, karkaistuna tai nuorrutettuna.

Kvarttolevyn edut ovat joustavuus valssauserän koon suhteen (tarjolla on valssauseriä 2,5 tonnista alkaen), kattava mittavalikoima sekä joustava karkaisuprosessi. Karkaisumenetelmiä on useita erilaisia teräslaadun ja mittojen mukaisesti. 

Tibnorin teräslevyjen valikoima

Kuumavalssatut teräslevyt toimitetaan varastoistamme joko nauha- tai kvarttolevyinä. Terästen luokittelu perustuu yleisimmin myötölujuuteen ja sen vähimmäisarvoon.
Kuumavalssatut levyt voi jaotella myös käyttöalueen mukaan.  
 
Rakenneteräkset valmistetaan EN 10025 -standardin mukaisesti, 
joko SSAB:n merkkituotteina tai eurooppalaisina standarditeräksinä 

Säänkestävä rakenneteräs suojaa ulkoilmassa itse itsensä, kun pintaan muodostuva patinakerros hidastaa rakenteen syöpymistä. Säänkestävä teräs on näyttävä materiaali julkisivuihin ja ulkorakenteisiin. Savukaasuoloissa säänkestävä teräs pidentää savupiippujen ja savukaasukanavien käyttöikää.
 
Paineastiateräs on tarkoitettu paineistettuihin laitteisiin. Sekä teräksen että teräksenvalmistajan on oltava asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä. Paineastiateräksiä valmistetaan mm. eurooppalaisen EN10028 tai amerikkalaisten ASME/ASTM standardien mukaisesti.

  •  Lujat kylmämuovattavat standarditeräkset valmistetaan standardin EN 10149-2 mukaisesti.

Booriteräs: booriseosteinen teräs on tarkoitettu nuorrutukseen ja karkaisuun. Kulutusterästä taas käytetään runsaalle kulutukselle altistuvissa kohteissa.

Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, jonka teräslevyt kuuluvat tarjoomaamme. 
Tutustu SSAB:n tuotevalikoimaan täältä.

Kuumavalssatut peitatut teräslevyt toimitetaan varastoistamme nauhalevyinä. Peittauksessa levyn valssihilse poistetaan suolahapolla. Peittauksen jälkeen teräslevy huuhdellaan ja yleensä ruostesuojataan öljyämällä kevyesti. Valssihilseen poisto pienentää koneiden ja työkalujen aiheuttamaa kulutusta sekä parantaa konepajaympäristöä. Teräskelat voidaan peitata jatkuvana peittaussarjana (nauhalevy). Yksittäiset teräslevyt voidaan myös yksittäispeitata peittausammeessa. Peitattuja teräslevyjä on saatavilla myös erityisesti edistyneeseen laserleikkaukseen sovellettuna.

Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, jonka Laser-teräkset kuuluvat tarjoomaamme. Lue lisää SSAB Laser -teräksistä täältä.

Erikoisluja teräs on terästä, jonka myötöraja on vähintään 420 MPa.

Lujuus saavutetaan optimaalisen seosyhdistelmän, jäähdytyksen ja lämpökäsittelyn avulla. Korkeimmat myötörajat saavutetaan karkaisulla ja päästöllä. Lujat kylmämuovattavat standarditeräkset valmistetaan standardin EN 10149-2 tai valmistajan oman standardin mukaisesti, kuten SSAB-konsernin 
Strenx-teräs.

Erikoislujat teräkset ovat lujuudestaan huolimatta erinomaisesti hitsattavia ja muokattavia.

 

Kuumavalssattu kulutusteräs on korkelujuuksinen teräs, jonka ominaisuudet saavutetaan karkaisulla. Kulmavalssatun kulutusteräksen tyyppisen teräksen keskeisin ominaisuus on kovuus, mutta myös sen lujuutta hyödynnetään rakenteissa. Teräs valmistetaan valmistajan oman standardin mukaisesti.

Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, jonka Hardox -teräkset kuuluvat tarjoomaamme. Lue lisää Hardox-teräksistä täältä.

Kylmävalssattuja teräslevyjä on saatavilla 3 mm paksuuteen ja enintään 1 500 mm:n leveyteen saakka. Kylmävalssattu teräs tarkoittaa, että nauha valssataan useilla peräkkäisillä valssipareilla, joissa jokaisessa on kaksi työ- ja tukivalssainta.

Kylmävalssaus lujittaa teräslevyä ja alentaa sen muokattavuutta. Se johtuu siitä, että hiukkaset, joista teräs koostuu, venyvät ja epämuodostuvat. Siksi kylmävalssattu teräslevy on hehkutettava. 

Hehkutusmenetelmiä on kaksi: jatkuvatoiminen hehkutus ja kellouunihehkutus. Kylmävalssattua teräslevyä voidaan valmistaa erilaisina teräslaatuina puristukseen ja särmäykseen tarkoitetusta pehmeästä teräksestä erikoislujaan teräkseen.  

Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, jonka teräslevyt kuuluvat tarjoomaamme. Tutustu SSAB:n tuotevalikoimaan täältä.

Metallipinnoitetulla teräslevyllä viitataan tavallisesti kylmävalssattuun teräslevyyn, jota on kuumametalloitu EN 10346:2009 -standardin mukaisesti tai elektrolyyttimetalloitu EN 10152:2009 -standardin mukaisesti. Metallipinnoitettua teräslevyä voidaan toimittaa monina erilaisina teräslaatuina käyttöalueesta riippuen. Tavallisia pinnoitetyyppejä ovat sinkki (Z), Galfan (ZA) ja Galvannealed (ZF). Lisäksi voidaan valmistaa erilaisia pinnoitepaksuuksia ohuesta elektrolyyttimetalloidusta levystä (2,5 µm) aina Z 600 -paksuuteen saakka ja muodostaa niistä erilaisten pinnanlaatujen ja pintasuojausten yhdistelmiä.

Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, jonka teräslevyt kuuluvat tarjoomaamme. Tutustu SSAB:n tuotevalikoimaan täältä.

Tibnorin muu valikoima