5

Terästä, metalleja ja uskoa pohjoismaiseen teollisuuteen

 

Tibnor vastaa teollisuusyritysten teräs- ja metallitarpeista Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vahva osaamisemme takaa paremmat ratkaisut asiakkaillemme - me 'teemme toisin'.  Meidän tehtävämme on paljon enemmän kuin pelkkä tuotteen toimitus: yhdessä muiden toimijoiden kanssa teemme pohjoismaisesta teollisuudesta entistä vahvemman.

Tibnorin logo

Tibnor lyhyesti

 

 • Työntekijöiden määrä: noin 1200 7 eri maassa

 • Liikevaihto: 10,3 miljardia kruunua (2018)

 • SSAB:n tytäryhtiö, pääkonttori Solnassa Tukholmassa

 • Osuus SSAB-konsernin kokonaisliikevaihdosta: 11 %

 • Toimitusjohtaja: Kimmo Väkiparta (1964)

Tibnorin tarina

Tibnorin visio on elinvoimainen ja jatkuvasti kehittyvä Pohjola. Me uskomme, että Pohjola säilyy ja pärjää globalisaation myllerryksessä jatkossakin. Pärjäämisen edellytys on, että pohjoismainen teollisuus kehittyy, kauppa käy, yritykset työllistävät, ihmiset ostavat ja voivat hyvin - se, että meillä Pohjoismaissa on "pöhinää". 

Tibnor on osa teollisuuden arvoketjua ja haluamme vahvistaa pohjoismaisen teollisuuden kilpailukykyä. Siksi missiomme on, että meillä syntyy parempia tapoja toimia tuomalla yhteen alan toimijoiden - Tibnorin, asiakkaiden ja toimittajien - osaaminen ja kyvyt.

Strategia

Tutustu Tibnorin strategisiin tavoitteisiin, jotka ohjaavat toimintaamme.
Lue lisää

Strategia

 • Markkinaosuuksien kasvattaminen kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa

 • Osavalmistusliiketoiminnan volyymien kasvattaminen erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla

 • Lisäarvopalveluiden kehittämisen jatkaminen

 • Digitalisaation ja automatisoinnin hyödyntäminen

 • Yhden Tibnorin luominen: osaamisen, parhaiden käytäntöjen, yksiköiden ja ostovoiman hyödyntäminen Pohjoismaissa - vahvana kumppanina oleminen asiakkaille ja toimittajille

Vahvuudet

Tibnorin ainutlaatuinen läsnäolo Pohjoismaissa ja asiantuntijuus takaavat vahvan toimintamallin.
Lue lisää

Vahvuudet

 • Ainutlaatuinen toimintamalli ja läsnäolo Pohjoismaissa 

 • Huippuammattilaisista koostuva henkilöstö, jonka intohimona on asiakastarpeiden ratkaiseminen

 • Kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esikäsittelypalvelut yhdistettynä logistiikkaosaamiseen, vahvaan jakeluverkostoon ja nykyaikaisiin palveluihin

 • Nopeat ja varmat toimitukset yhdistettyinä palveluihin, jotka auttavat asiakkaita parantamaan materiaalivirtojaan

 • Läheinen yhteistyö strategisten toimittajien ja tärkeimpien asiakkaiden kanssa

Asiakkaat

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Lue lisää

Asiakkaat

Tibnorin asiakkaat ovat pohjoismaisia ja baltialaisia teollisuusyrityksiä, jotka käyttävät terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat:

 • Alihankinta 
 • Konepajateollisuus
 • Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat ajoneuvot
 • Rakentaminen

 

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Asiakkaita on monilta eri teollisuusaloilta, aina suurista OEM-valmistajista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. 

Jakelu ja esikäsittely muodostavat noin 85 % myynnistä ja suorat tehdastoimitukset loput 15 %

Tuotteet ja palvelut

Terästen jakelija ja esikäsittelypalveluiden tarjoaja Tibnor on logistiikan ammattilainen.
Lue lisää

Tuotteet ja palvelut

SSAB:n tuotteet edustavat noin 45% Tibnorin myynnistä. Tibnorin muiden toimittajien standardi- ja erikoisteräsvalikoimaan kuuluvat koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esimerkiksi rakentamisessa käytettävät palkit, muototangot ja putkipalkit), sekä rakennusteollisuuden käyttämä betoniteräs. Ruostumaton teräs ja ei-rautametallit, lähinnä alumiini ja kupari, muodostavat noin 20 % myynnistä.

Terästen jakelijana Tibnor on logistiikan ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelujärjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24-tunnin varastotoimitukset kuin asiakaskohtaisesti räätälöidyt yksittäiset materiaalitoimituksetkin. Asiakkaat saavat tarvitsemansa tuotteet silloin ja siinä muodossa kuin tarvitsevat.

Tibnor tarjoaa esikäsittelypalveluita kaikille markkinoille toimittamilleen tuotteille. Eri materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.