5
16.3.2018 10:58 CET

Kun inhimillisestä tekijästä tulee riski


Joskus tarvitaan käytännön toimenpiteitä inhimillisistä tekijöistä johtuvien riskien poistamiseksi. Vaikka kaikki ovat teoriassa sitä mieltä, että työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, riskit unohtuvat helposti päivittäisessä työssä.


”Työturvallisuudesta on huolehdittava, jotta kaikki työntekijät pääsevät työpäivän päätteeksi kotiin terveinä ja ehjin nahoin”, sanoo Valtteri Hirsi, joka vastaa laadusta ja turvallisuudesta Suomessa ja Baltiassa. 

Terästeollisuudessa, jossa nostetaan paljon painavia esineitä ja käsitellään teräviä pintoja, esiintyy mm. puristumisvammojen ja viiltohaavojen vaara, eikä Tibnor ole tässä poikkeus.

”Prosessimme eivät ole kovin monimutkaisia, mutta riskejä on olemassa – etenkin tuotannon puolella. Vaikka olemme investoineet työturvallisuuden maksimoimiseen, vaaratilanteita voi silti syntyä silloin tällöin”, Valtteri toteaa.

Esimerkiksi Tibnorin teräspalvelukeskuksessa Järvenpäässä trukkien enimmäisnopeutta on rajoitettu.

”Halusimme varmistaa, että trukkien nopeus ei edes satunnaisesti kasva liian kovaksi, joten päätimme rajoittaa trukkien enimmäisnopeutta”, Valtteri kertoo. Hän myös huomauttaa, että vaikka turvallisuus on organisaation johdon vastuulla, on työntekijöiden tiedostettava riskit sekä asian tärkeys ja kaikkien on kehitettävä koko työpaikan turvallisuutta aktiivisesti yhdessä. Toinen hyvä esimerkki turvallisuuteen panostamisesta Järvenpäässä oli viime syksynä Tibnorin Turvallisuuspäivän yhteydessä pidetty työturvallisuustarkastus*, jossa arkisin linjalla 1 työskentelevät henkilöt perehtyivät linjan 2 työturvallisuuteen ja päinvastoin. 


”Meidän on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota työturvallisuuteen kaikessa toiminnassamme. Se on helpompaa, kun tunnemme toistemme työtehtävät ja kun kaikki kehittävät riskien tunnistamiseen liittyvää osaamistaan”, Valtteri toteaa lopuksi.


* Toiminnan laatuun liittyvä ulkopuolinen arviointi.

 

Valtteri Hirsi; teräsmyynti; työturvallisuus; terästukku

Valtteri Hirsi