5
11.4.2018 13:32 CET

Monimuotoisuus Tibnorissa - tavoitteemme on lisätä naisten lukumäärää yrityksessä


Monimuotoisuudesta puhutaan paljon, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Yrityselämässä sillä tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka erottavat työntekijät toisistaan (esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen tausta, uskonto, koulutus, siviilisääty ja seksuaalinen suuntaus). Työelämässä monimuotoisuuden on todettu lisäävän suvaitsevaisuutta. Parhaimmillaan se voi johtaa säästöihin, kun esimerkiksi poissaolot ja työpaikan vaihtohalukkuus vähenevät. Myös rekrytointi voi helpottua. 

Me Tibnorissa uskomme, että monimuotoisuus rikastuttaa liiketoimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Työskentelemme kansainvälisesti lähellä erilaisia asiakkaita ja toimittajia, ja meidän on ymmärrettävä heidän lähestymistapaansa ja kulttuuriaan voidaksemme parhaiten vastata heidän tarpeisiinsa. Samalla tavalla Tibnorissa on töissä naisia ja miehiä eri maantieteellisiltä alueilta. Heillä on erilaista asiantuntemusta ja kokemusta, ja he ovat työskennelleet yrityksessä eripituisia ajanjaksoja. Yhtiönä haluamme tarjota kaikille työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja kokea kuuluvansa joukkoon.

Tibnorin HR & Viestintä -funktiosta vastaava Kristiina Sotka kertoo: ”Meillä Tibnorissa yksi konkreettinen monimuotoisuustavoite on lisätä naisten lukumäärää yrityksessä. Tavoitteemme on, että vuonna 2020 20 % esimiehistämme on naisia nykyisen 17 % sijaan.  Minua ilahduttaa erityisesti, että Tanskassa, Baltiassa ja Ruotsissa tämä tavoite on jo saavutettu. Hieno esimerkki tästä on Susanne Salomaan nimitys Norsan tuotannon vetäjäksi.”

 

Kristiina Sotka