5
23.4.2018 12:52 CET

3D-tulostus luo uusia mahdollisuuksia


3D-tulostus voi mullistaa yritysten toimintatavat. Jo nyt 3D-tulostimilla valmistetaan tuotteita autonosista kaasuturbiinien mäntiin. Ihannetapauksessa älykkäät 3D-tulostimet voisivat korvata suuret varastot.


Yksinkertaisia 3D-tulostimia on ollut käytössä jo 1980-luvulla, mutta tekniikka on kehittynyt ja sitä on alettu hyödyntää suuremmassa mittakaavassa vasta viime vuosina. Skeptikkojen mielestä uhkana on, että 3D-tulostimia voitaisiin käyttää aseiden valmistamiseen, kun taas innokkaimmat toivovat, että tulevaisuudessa 3D-tulostus poistaisi tarpeen tehdä elinsiirtoja.

Myös teollisuus näkee suuria mahdollisuuksia 3D-tekniikan hyödyntämisessä. Esimerkiksi varaosien tulostus tarpeen mukaan voisi korvata suuret ja kalliit varastot. Konsulttiyritys McKinseyn viime vuonna laatima raportti vahvisti, että 3D-tulostuksella on edellytykset mullistaa koko metalliteollisuus. Raportissa ennustetaan, että nykyisin lähinnä pienemmissä kokeiluhankkeissa käytettävää tekniikkaa tullaan viiden tai kymmenen vuoden kuluessa hyödyntämään laajassa mittakaavassa. Tekniikan tuomia merkittäviä hyötyjä ovat alhaisemmat kustannukset ja lyhyemmät läpimenoajat. Varjopuolena on, että tulostimet ovat kalliita, kuten myös tulostuksessa tarvittava metallijauhe.

Marcus Wallenberg on yksi heistä, jotka uskovat vahvasti 3D-tekniikkaan. Siksi hän teki aloitteen Amexcin perustamiseksi Ruotsin Karlskogaan. Yritys pyrkii nopeuttamaan metallien 3D-tulostuksen soveltamista teollisuudessa. Omistajia ovat muun muassa Atlas Copco, Electrolux, SAAB, Scania ja SKF.

”Tärkein kiinnostuksen kohteemme on metalli, sillä siitä on hyötyä nykyisessä tuotannossa. Myös muovi voi olla kiinnostava materiaali sitä mukaa kun siitä kehitetään vahvempaa ja laadukkaampaa”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Edvin Resebo. Hänen mukaansa BMW on yrityksenä huimasti muita edellä, sillä useista BMW:n auto- ja korimalleista löytyy 3D-tulostettuja osia.

Airbus on toinen esimerkki yrityksestä, joka on ottanut 3D-tekniikan haltuunsa. Muutama vuosi sitten yhtiö toi markkinoille uuden lentokonemallin, jonka osista yli tuhat on valmistettu 3D-tulostamalla. Kolmas innovatiivinen yritys on Siemens, joka investoi runsaat 280 miljoonaa Ruotsin kruunua uuteen tehtaaseen Ison-Britannian Worcesterissa. Tavoitteena on, että viiden vuoden kuluessa tehtaaseen hankitaan 50 teollista 3D-tulostinta. Ei ole lainkaan ihme, että Siemens uskoo alaan niin vahvasti. Viime vuonna yritys onnistui valmistamaan 3D-tulostettuja kaasuturbiinien mäntiä Worcesterin ja Finspångin tehtaissaan. 

Brysselissä myös poliitikot panostavat alaan innokkaasti. Suomessa Tampereella ovat käynnissä EU:n rahoittamat 3D Boosti- ja 3D Invest -hankkeet, joiden tavoitteena on luoda alalle ainutlaatuinen osaamisverkosto. Kyse on hyvin pitkälti tekniikan oppimisesta. Amexcin toimitusjohtaja Edvin Resebo kuitenkin uskoo, että ala tulee kehittymään hyvin nopeasti: ”Kunnianhimoinen tavoitteemme on, että viiden vuoden kuluttua kaikki omistajamme käyttävät tätä tekniikkaa osana tuotekehitys-, tuotanto- ja palvelutoimintaansa.”