5
12.6.2018 08:34 CET

Turvallisuus on sitä, että normaali elämä jatkuu


“Turvallisuudessa on kyse siitä, että työntekijämme menevät kotiin työvuoronsa jälkeen ja jatkavat normaalin elämänsä elämistä. Se on tavoitteemme Tibnorissa ja sen eteen teemme jatkuvasti töitä”, kertoo Riikka Heiniemi, joka vastaa EHSQ-toiminnoista Tibnorissa. 

Turvallisuustyö Tibnorissa voidaan jakaa kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäinen on nk. perusturvallisuus, jolla tarkoitetaan koneiden, laitteiden, materiaalien ja toimintamallien turvallisuutta. Tätä työtä yksikkömme ovat tehneet jo vuosien ajan, ja jossa olemme jo melko hyviä. 

Toinen kokonaisuus liittyy inhimillisiin tekijöihin. Tämä on kriittinen alue, koska työntekijämme tekevät paljon töitä käsillään, koneemme ovat isoja ja vahvoja, ja materiaalit joita työtekijämme siirtävät painavia. Onnettomuus voi tapahtua, jos keskittyminen herpaantuu sekunniksikaan väärässä paikassa ja väärään hetkeen. Tämä on myös haastava kokonaisuus työstää, koska kyse ei ole mistään konkreettisesta, vaan kyse on siitä, mitä ja miten ihmiset ajattelevat. Lisämauste tulee vielä sitä kautta, että perusteollisuudessa on usein kyseessä prosesseista, koneista ja tietynlaisesta ”insinöörihengestä”, eikä ihmismieli ole välttämättä vahvuusalueemme. Useat muutkin yritykset ovat huomanneet tämän haasteen, joten tätä työtä emme tee Tibnorissa yksin ja paljon uutta tietoa inhimillisistä tekijöistä onkin saatavilla. 

Kolmas kokonaisuus liittyy meihin kaikkiin eli kyse on yrityskulttuurista – siitä miten teemme töitä kun kukaan ei katso. Yrityskulttuuri ratkaisee, kun tavoitteena on loistaa turvallisuudessa. Toisaalta, kun kehitämme yrityskulttuuria emme vaikuta ainostaan turvallisuuteen, vaan myös laatuun, tehokkuuteen, kustannuksiin ja ihmisten hyvinvointiin. 

Turvallisuustyö on jatkuvaa. Välillä tuntuu siltä, että etenemme siinä suurin harppauksin, mutta sitten tapahtuu onnettomuus, ja työntekijä loukkaantuu. Turvallisuudessa ainoa tapa saada tuloksia aikaan on ottaa joka ikinen työntekijä mukaan turvallisuustyöhön, tehdä sen eteen jatkuvasti töitä ja olla johdonmukainen ja perusteellinen. Jos mutkia oikaistaan tai odotetaan, että asiat muuttuvat ilman, että niihin panostetaan, haluttuja tuloksia ei saavuteta. 

Sen me tiedämme täällä Tibnorissa, ja siksi turvallisuuden eteen niin paljon teemmekin, yrittäen keskittyä niihin asioihin, joilla on merkitystä. “Meille on todellakin sydämen asia, että asiakkaat saavat tilatut tuotteet ja palvelut kuten olemme sopineet, ja toteutamme ne turvallisesti työskennellen”, Riikka toteaa lopuksi. 


Näin toimimme turvallisuuden hyväksi - esimerkkejä

Esimerkki 1: 
Tibnorin Linköpingin yksikössä tuotanto pysäytetään kerran viikossa, jotta kaikki työntekijät voivat tehdä 20–30 minuutin riskinarviointikierroksen. Tämän jälkeen tiimit kertovat havainnoista koko henkilöstölle, ja näin mahdolliset riskitekijät voidaan skannata, raportoida ja korjata välittömästi.

Esimerkki 2: 
Tibnorin yksiköissä Linköpingissä ja Eskilstunassa hyödynnetään SBO-toimintaa (turvallisuuden ja käyttäytymisen havainnointi). Tämä tarkoittaa sitä, että työsuojeluasiamies menee tietylle osastolle tai keskittyy tiettyyn koneeseen ja tarkastelee, miten koneenkäyttäjä suoriutuu päivittäisistä työtehtävistään koneen ääressä. Sen jälkeen työsuojeluasiamies keskustelee koneenkäyttäjän kanssa tekemistään havainnoista.

Esimerkki 3: 
Koko Tibnorissa, kaikissa maissa ja yksiköissä, järjestetään kerran vuodessa erityinen Turvallisuuspäivä, jonka yksikkökohtainen ohjelma voi sisältää kaikkea vaahtosammuttimen käytön pikakurssista työtovereiden turvallisuustarkastukseen.

 

Riikka Heiniemi