5
12.6.2018 10:01 CET

Saisiko olla fossiilivapaata terästä?


Onko mahdollista ostaa terästä, jonka valmistuksesta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä? Vielä vastaus on ei, mutta nyt on pääsemässä vauhtiin HYBRIT-projekti, jossa tavoitellaan fossiilivapaata teräksentuotantoa.
 

Teräs on kierrätettävä ja kysytty materiaali, mutta sen valmistuksen osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on peräti 7 prosenttia (teräksen valmistuksessa käytetään runsaasti hiiltä ja koksia). Teräksen kysynnän kasvaessa myös hiilidioksidipäästöt ovat vaarassa kasvaa.

Ongelman ratkaisemiseksi SSAB*, LKAB ja Vattenfall yhdistivät voimansa ja käynnistivät vuonna 2016 HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. Hankkeen tarkoituksena on tutkia, miten teräksen valmistuksessa perinteisesti käytetty koksi voidaan korvata vedyllä. Projektin tuloksesta odotetaan ainutlaatuista: tavoitteena on maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistustekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon.

Vuosina 2016–2017 toteutetun esitutkimuksen jälkeen keväällä 2018 käynnistettiin projektin seuraava vaihe, jossa suunnitellaan ainutlaatuinen pilottilaitos Ruotsin Luulajaan ja alueen malmikentille. Pilottivaiheen arvioidaan jatkuvaan vuoteen 2024, minkä jälkeen projektin on määrä siirtyä demonstraatiovaiheeseen vuosiksi 2024–2035. Lopullisena tavoitteena on, että uusi tekniikka on käytössä vuonna 2035. Vuoden 2018 aikana tutkitaan myös mahdollisuutta laajentaa projekti Suomeen, jossa teräksen osuus kansallisista hiilidioksidipäästöistä on 7 prosenttia.

Hinnaltaan fossiilivapaan teräksen arvioidaan olevan noin 20–30 prosenttia kalliimpaa kuin perinteisesti valmistettu teräs. Sähkön hintojen laskiessa ja hiilidioksidipäästöjen kallistuessa EU:n päästömääräysten vuoksi fossiilivapaa teräs on kuitenkin kilpailukykyistä tulevaisuuden markkinoilla. 

* Tibnor on SSAB:n tytäryhtiöHYBRIT

Mikä? SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin joint venture -projekti. Ruotsin energiaviranomainen (Energimyndigheten) tukee projektia ja on tähän mennessä rahoittanut tutkimusta ja kehitystä 60 miljoonalla kruunulla ja uuden pilottilaitoksen suunnittelua 20 miljoonalla kruunulla.

Tarkoitus? Korvata teräksen valmistuksessa käytettävä hiili ja koksi vetykaasulla ja tarjota siten terästä, joka on valmistettu ilman hiilidioksidipäästöjä.

Tavoite? Fossiilivapaa teräksen valmistusprosessi vuonna 2035.

Lisätietoa:

Projektin kotisivu (englanniksi) http://www.hybritdevelopment.com

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/kestava-kehitys/kestavat-toiminnot/hybrit 

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/uutishuone/uutisarkisto/2018/02/01/06/31/ssab-lkab-ja-vattenfall-suunnittelevat-rakentavansa-ainutlaatuisen-pilottilaitoksen-fossiilivapaan-t