5
29.8.2019 14:32 CET Press

Tibnor aloittaa mahdollisia henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut Suomessa

 

Tibnor käynnistää yhteistoimintaneuvottelut Suomessa tuotannollisista, taloudellisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Neuvottelut koskevat Suomen kaikkia toimintoja pois lukien Järvenpään tuotannon työntekijät ja tuotannon toimihenkilöt. Arvioitu henkilöstön vähennystarve on enintään noin 35 henkilöä.

 Tibnor on aloittanut koko Suomen liiketoimintonsa kattavan uuden kustannussäästöohjelman vastaamaan muuttuneita liiketoimintaedellytyksiä. Näillä kustannussäästöillä pyritään turvaamaan liiketoiminnan kannattavuus sekä tehostamaan toimintaa. 

Neuvottelut kestävät minimissään kuusi viikkoa. Mahdolliset henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana. Neuvotteluista voi seurata myös muutoksia toimenkuviin ja tehtävin sekä paikkakuntavaihdoksia. Tibnorilla on Suomessa toimintaa Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Järvenpäässä, Kouvolassa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa.

Lue lisää SSAB:n lehdistötiedotteesta. 

Lisätietoja: Pekka Oja, Country Manager, Finland and Baltics, 

pekka.oja@tibnor.com, tel. +358 50 315 8750