5
10.9.2019 07:45 CET Digitalisaatio, Logistiikka

Tältä jakelu näyttää tulevaisuudessa

 

Paljon enemmän kanavia, robotteja, droneja ja muita. Täysin uusia toimitustapoja. Mutta myös älykkäitä tuotteita, jotka voivat kommunikoida vastaanottajien ja lähettäjien kanssa ”esineiden internetin” kautta. Nämä ovat vain muutamia asioita, jotka logistiikan professori Per Hilletofth mainitsee kertoessaan jakelun tulevaisuudesta.

Viime vuosina verkkokauppojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Nykyään lähes kaikki pitävät itsestäänselvyytenä sitä, että tuotteita voi tilata verkosta mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Yhtä itsestään selvää on monien mielestä mahdollisuus valita, noudetaanko tuote toimipisteestä vai toimitetaanko se kotiovelle. Tulevaisuudessa tämä valinnanvapaus tulee olemaan huomattavasti laajempaa, ruotsalaisen Jönköping Universityn logistiikan professori Per Hilletofth sanoo. 

”Uskon, että tulevaisuuden kuluttajat edellyttävät toimituksilta yhä suurempaa mukautuvuutta. Ihmiset haluavat valita missä, milloin ja miten tuotteet haetaan tai vastaanotetaan. Nimenomaan tässä jakeluketjun viimeisessä vaiheessa, jota kutsutaan nimellä ”last mile”, tulee tulevaisuudessa tapahtumaan suuria muutoksia.

Toimitus robotin ja dronen avulla

Ehkä robotti tai drone toimittaa paketin kotiovelle, ehkä jakelijalla on kertakäyttöinen ovikoodi, jonka avulla paketin voi jättää kynnyksen sisäpuolelle tietyllä aikavälillä. Toimitus työpaikalle tai autoon ovat muita mahdollisia skenaarioita. Uudet vaatimukset sisältävät kuitenkin myös haasteita. 

”Suuri haaste on luoda järjestelmiä ja prosesseja, jotka voivat tarjota asiakkaiden haluamaa valinnanvapautta mutta ovat silti kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä. On tehtävä enemmän mutta samalla kuormittaa ympäristöä vähemmän. Tarvitaan uutta älykästä tekniikkaa”, Per Hilletofth sanoo.  

Kolikon toinen puoli on se, että tulevaisuudessa yritysten on mietittävä varastonsa uudelleen. 

”Monilla yrityksillä on nykyään erillisiä jakelureittejä, esimerkiksi yksi myymälöille ja yksi verkkokaupalle. Luulen, että tulevaisuudessa yritykset tarjoavat yhä useampia reittejä mutta että niiden tukena toimivat samat resurssit, esimerkiksi yhteinen varasto, ja että nämä resurssit hyödyntävät yhä suuremmassa määrin automatisointia ja digitalisointia työn tehostamista varten”, Per Hilletofth sanoo. 

Digitalisoidut tuotteet

Automatisointi ja digitalisointi ovat tulevaisuuden jakelun peruspilareita. Yksi tärkeimmistä on esineiden internet (internet of things) eli älykkäät tuotteet, jotka integroidun sirun avulla voivat kommunikoida niin vastaanottajan, lähettäjän kuin jakelijankin kanssa. 

”Uskon, että tuotteisiin tullaan lisäämään paljon enemmän tekniikkaa kommunikointia varten. Tuotteessa olevan sirun avulla vastaanottaja voi paitsi seurata tarkasti tuotteen olinpaikkaa myös nähdä kuljetushistorian, jäljitettävyyden, lämpötilan ja monia muita asioita. Siten asiakkaille voidaan tarjota paljon nykyistä suurempaa yksityiskohtaisuutta.” 

Tulevaisuudessa jakelijalla on suurempi rooli

Perinteisten myymälöiden vähentyessä myös toimittajien on löydettävä uusia tapoja olla lähellä asiakkaita. Tässä jakelijoilla on Per Hilletofthin mukaan tärkeä rooli.

”Jo nyt on nähtävissä, että tietyt jakelijat tarjoavat lisäarvoa tuottavia palveluita esimerkiksi yksinkertaisten asennustöiden muodossa. Luulen, että tämä voi kasvaa tulevaisuudessa. Yksi mahdollinen esimerkki on esinetulostus, mikä tarkoittaa sitä, että asiakasta lähellä oleva jakelija esimerkiksi 3D-tulostaa tuotteen toimittajan puolesta ja toimittaa sen asiakkaalle. Se voisi toimia hyvin esimerkiksi varaosille, joiden menekki on pientä mutta valmistuskustannukset suuria”, Per Hilletofth sanoo ja jatkaa:

”Tehokkaan jakeluverkoston luomiseksi tuotteita omistavien yritysten kannalta on tulevaisuudessa tärkeää, että ne eivät ainoastaan mieti sitä, minkälainen tuote on ja miten se valmistetaan, vaan myös sitä, miten se toimitetaan asiakkaalle. Tämä on pidettävä mielessä jo tuotetta ja tuotantoa suunniteltaessa. Tehokkaan toimitus- ja jakeluketjun luomisessa yksi tärkeimmistä huomioon otettavista asioista on nimittäin tuotteen rakenne. Tätä kutsutaan nimellä ”design för supply chain”, ja esimerkiksi Ikea on ollut siinä erittäin hyvä jo pitkään.”

Valinnanvapaus on tärkeää

Tulevaisuuden jakelussa onnistumisen kannalta tärkeimmät asiat logistiikan professori tiivistää seuraavasti:

”Uskon, että ne yritykset, jotka pystyvät luomaan hyvin toimivan monikanavaisen järjestelmän, jossa asiakkailla on paljon valinnanvapautta, ja joiden käytössä on automatisoitu järjestelmä, joka pystyy käsittelemään eri reittejä yhteisten resurssien avulla, voittavat. Nopeus, saavutettavuus, läheisyys ja valinnanvapaus ovat avainsanoja.”