5
22.10.2019 13:00 CET Press

Tibnorin mahdollisia henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut ovat päättyneet

Tibnorin työvoiman mahdollista vähentämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Suomen toiminnoissa ovat päättyneet. 

Neuvottelujen piiriin kuului koko Suomen henkilöstö, pois lukien Järvenpään tuotannon työntekijät ja tuotannon toimihenkilöt. Neuvottelujen alkaessa vähennystarpeeksi arvioitiin yhteensä enintään noin 35 henkilön työtehtävät.

Neuvottelujen kuluessa vähennystarpeeksi täsmentyi 11 toimihenkilön / ylemmän toimihenkilön ja 16 tuotannon työntekijän työtehtävää. Vähennysten piiriin kuuluville henkilöille tiedotetaan asiasta lokakuun loppuun mennessä.

Kuten aiemmassa uutisessa kerrottiin, Tibnor aloitti koko Suomen liiketoimintonsa kattavan uuden kustannussäästöohjelman vastaamaan muuttuneita liiketoimintaedellytyksiä. Näillä kustannussäästöillä pyritään turvaamaan liiketoiminnan kannattavuus sekä tehostamaan toimintaa tulevaisuudessa. 

Lisätietoja: Pekka Oja, Country Manager, Finland and Baltics, 
pekka.oja@tibnor.com, tel. +358 50 315 8750