text.skipToContent text.skipToNavigation

Tibnor Seinäjoki investoi tulevaisuuteen

Tibnorin Seinäjoen yksikkö investoi vahvasti tulevaisuuteen. Selkeä investointisuunnitelma ja jatkuva parantaminen luovat hallitun ja luotettavan tulevaisuudennäkymän.

Tibnor Seinäjoki on iso ja osaava toimija alansa ytimessä. Lähes 200 osaajan joukko takaa päivittäisen onnistumisen, laadun ja toimitusvarmuuden. Jatkuvilla koulutuksilla ylläpidetään henkilöstön osaamista ja taataan nykyaikaiset sekä turvalliset toimintatavat.

Moderni konekanta

Toiminnan ytimessä on laaja ja jatkuvasti uusiutuva konekanta. Laaja konekanta sijoittuu kahteen eri tuotantotilaan. Tämä tuo osaltaan joustavuutta ja mahdollistaa nopeatkin tuotannon siirrot toimipaikan sisällä. Seinäjoen tuotannossa on katettua pinta-alaa yli 26 tuhatta neliömetriä.

Tibnor Seinäjoen tuotanto tarjoaa kaikki termiset leikkausmenetelmät. Laser-, plasma- ja polttoleikkauskoneita on käytössä pitkälle yli parikymmentä.

”Investoimme jatkuvasti uusiin koneisiin ja kehitämme samalla tuotantoprosessiamme. Tuorein investointimme on ison mittakaavan kuitulaser. Saksalaisen Trumpfin toimittaman koneen leikkuuala ja teho ovat tehokkainta luokkaa niin Suomen kuin kansainvälisenkin mittapuun mukaan”, Tibnor Seinäjoen yksikönpäällikkö Janne Vaksila kertoo.

Tehokas kuitulaser vie yksikön leikkauskapasiteetin uudelle tasolle. Laserin tarkkuus takaa mittatarkkuuden ja laadun hyvinkin paksuille ainevahvuuksille. Iso, 2,5 x 8 metri leikkuuala tarjoaa mahdollisuuksia hyvinkin mittavien kappaleiden leikkaamiseen.

Monipuolisen leikkauskapasiteetin lisäksi Tibnor Seinäjoki tarjoaa asiakkaalle huippuosaamista myös muissa palveluissa.

Särmäykseen Seinäjoella on tarjolla laaja valikoima eri kokoluokan koneita.

”Meillä on yli kymmenen erilaista särmäyspuristinta. Mahdollisuuksia löytyy aina tuonne noin 13 metrin kokoluokkaan asti. Puristusvoima riittää paksummillekin kappaleille”, Vaksila summailee.

Koneistusta tehdään Seinäjoella useamman modernin koneistuskeskuksen voimin. Syksyllä taloon on tulossa uusi, isompi ja tarkempi 5-akselinen koneistuskeskus.
”Osaamisemme on hyvin laaja-alaista. Palvelumme kattavat monipuolisesti erilaiset työt, kuten oikaisuvalssauksen, mankeloinnin ja hitsauksen”, Vaksila listaa ja kiittelee myös alihankkijoita sujuvasta yhteistyöstä.

”Ison talon tuomien etujen lisäksi meillä on valtavan hieno ja osaava verkosto alihankkijoita. Luotettava verkosto takaa erilaisten ja monen eri mittakaavan tuotantosarjojen tekemisen, hyvin nopealla aikataululla. Pystymme reagoimaan nopeasti monen eri kokoluokan tarpeisiin.”

Sertifikaatit takaavat toiminnan laadun

Asiakkaiden ja sidosryhmien kannalta toiminnan tulee olla vaatimustenmukaista sekä osiltaan ylittää odotukset. Tibnor Seinäjoen johtamisjärjestelmät takaavat laadukkaan tekemisen ja tuovat vakautta sekä turvaa tulevaisuuteen. ISO 9001 laadunhallintaan, ISO 14001 ympäristöasioihin ja teräskokoonpanojen esivalmistukseen liittyvät EN 1090 sekä PED 2014/68/EU kertovat kokonaisvaltaisesta laadusta ja vankasta osaamisesta.

Ympäristön ja vastuullisuuden vaatimukset ovat kasvaneet. Ympäristötietoiset toimijat haluavat tietoa tuotteiden ja toiminnan ympäristövaikutuksista. Lähitulevaisuudessa tuotteiden ympäristöselosteet ja tilausten hiilijalanjäljen vaikutukset ovat kiinteä osa liiketoimintaa.

Tibnor Seinäjoen hiilijalanjäljessä suurin yksittäinen tekijä on logistiikka, kun tarkastelun ulkopuolelle jätetään terästehtaan valmistama teräs. SSAB ja tytäryhtiö Tibnor ovat siirtäneet kuljetuksiaan raiteille. Yli puolet raaka-aineista kulkeekin ympäristöystävällisesti junalla Seinäjoelle.

Terästeollisuudessa raaka-aineiden kierrätys tuottaa suuren positiivisen vaikutuksen ympäristöön. Tibnorin tuotannon sivutuotteena syntyvä materiaali kierrätetäänkin kokonaisuudessaan takaisin teräksen valmistusprosessiin. Tibnor Seinäjoen prosessi ei näin ollen tuota käytännössä ollenkaan jätettä, vaan tuotannon ylijäämä käsitellään uudelleen teräksen raaka-aineeksi.

Pienet teot luovat ison vaikutuksen

Pieniltäkin tuntuvat arjen muutokset tuottavat pidemmällä aikavälillä ison positiivisen vaikutuksen.

Tibnor Seinäjoki kertoo asiakkaiden toivoneen muovin vähentämistä pakkauksissa. Muovinkäytön vähentäminen on ympäristöteko jo sinällään, mutta iso vaikutus on myös pakkaus- ja purkamisprosessien helpottamisella. Näin säästyy aikaa ja rahaa. Samalla ympäristö kiittää.

Tuotantotehokkuuden kasvattaminen on suoraan sidoksissa yksikön ympäristövaikutuksiin. Esimerkkinä tästä laserleikkauskapasiteetin kasvattaminen vähentää työvaiheita. Tibnorin investointiohjelma uudistaa laajaa konekantaa ja luo näin tehokkuutta.

Vuosittain asetettavat ympäristötavoitteet ovat kunnianhimoisia ja ne kytketään suoraan tuotantoprosessin arkeen. Mittareista esimerkiksi asiakasreklamaatioiden määrä vaikuttaa suoraan ympäristöön. Tuotannon virheet lisäävät energian käyttöä ja materiaalien kulutusta. Näin laadun ja laadukkaan työn merkitys korostuu.

Ympäristön ja tehokkuuden huomiointi näkyy Seinäjoen arjessa monella tapaa. Dieseltrukkeja on vaihdettu sähkökäyttöisiksi. Seinäjoen yksikössä on käytössä kymmeniä trukkeja ja mittakaavan myötä pienemmiltäkin tuntuvien tekojen merkitys korostuu.

Yhtenä isona toimenpiteenä Seinäjoen yksikön toimitilojen valaistus on muutettu led-valoiksi. Myös paineilmavuotoihin ja ilmanvaihdon tehokkuuteen on kiinnitetty Tibnor Seinäjoella huomiota.

Teräksen tulevaisuus on fossiilivapaa

SSAB on tuomassa markkinoille fossiilivapaasti valmistetun teräksen. Näin yhtiön tarkoituksena on viedä koko terästeollisuus hiilipäästöttömään tulevaisuuteen. Tavoite on kova, sillä tällä hetkellä terästeollisuuden osuus kaikista hiilidioksidipäästöistä on seitsemän prosentin luokkaa.

SSAB pyrkii yhdessä kumppaneidensa ja asiakkaidensa kanssa luomaan fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta aina lopputuotteisiin asti.

SSAB:n fossiilivapaassa teräksessä käytetty rautamalmi on peräisin sertifioiduista fossiilivapaista kaivoksista. Sen sijaan, että tuotantoprosessissa käytettäisiin koksihiiltä, teräs valmistetaan fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tällaisesta teräksenvalmistuksesta ei aiheudu käytännössä lainkaan hiilijalanjälkeä.

Tuotantoprosessi dokumentoidaan ympäristöselosteeseen (EPD). Ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen tarkastamia asiakirjoja, joissa noudatetaan tiukkoja eurooppalaisia ja kansainvälisiä standardeja.

Asiakkaalle fossiilivapaa teräs tuottaa etumatkaa vihreässä kilpailussa. Lainsäädäntö ja määräykset pakottavat teollisuudenaloja ympäri maailman kehittämään ympäristövaatimukset täyttäviä infrastruktuureja ja prosesseja. Tämä trendi on vasta aluillaan. Yritysten onkin investoitava nyt varmistaakseen, että niiden liiketoiminta on valmiina tulevaisuuteen.

SSAB investoi hankkeeseen yli neljä miljardia euroa. Fossiilivapaa teräs on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain vuodesta 2026 eteenpäin.

Teksti: Tommi Nieminen
Kuvat: Sinetiksi Visuals Oy

Ota yhteyttä jo tänään

Me Tibnorilla haluamme olla merkittävä kumppani asiakkaillemme. Yhdessä teemme pohjoismaisesta teollisuudesta entistä vahvemman. Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!
Nopea tilaus
Toimitusvaihtoehdot
Valittu päivämäärä Osittainen toimitus mahdollinen


Kirjaudu sisään

Olen unohtanut salasanani.

Mukavaa, että haluat Tibnorin asiakkaaksi. Voidaksesi yritysasiakkaana käydä kauppaa kanssamme, tarvitset asiakasnumeron.

Hae asiakastiliä Tibnorilta.

*Huomioi, että Tibnor myy ainoastaan yritysasiakkaille eikä yksityishenkilöille. Ilman y-tunnusta olevia hakemuksia ei käsitellä.