text.skipToContent text.skipToNavigation

Koneenrakennusteräkset

Koneenrakennusteräkset ovat erilaisia niukkaseosteisia teräksiä, jotka on lämpökäsitelty tai jotka voidaan lämpökäsitellä siten, että myötölujuus on 600 N/mm2 tai enemmän. Koneenrakennusteräksillä tarkoitetaan terästankoja tai -putkia, jotka lujuudesta riippumatta on valmistettu SBQ-menettelyn mukaisesti (englanniksi Special Bar Quality).

SBQ-menettely tarkoittaa:

  • että teräs on valmistettu tarkoin valvottuna jolloin se on puhtaampaa tai sen kuonapesäkkeiden jakautuminen on kontrolloitua
  • että valmiiden tanko- tai putkituotteiden toleranssit ovat tiukempia erityisesti suoruuden osalta, jolloin ne sopivat hyvin koneiden tai ajoneuvojen osien tuotantoon.

Myös ainesputket sekä tuotteet erilaisiin hydrauliikan käyttökohteisiin lasketaan koneenrakennusteräksiksi. 

Koneenrakennusterästä voidaan toimittaa täysimittaisena, määrämittaisena tai muulla tavoin sopivan kokoisena niin, että se sopii suoraan valmistusprosessiisi. 

Katso saatavuudet Teräs ja metalli -tuoteluettelosta. Tutustu automaattiterästen valikoimaan.

Monet teräksestä valmistetut koneenosat, kuten vetopyörät, akselit ja kiinnikkeet, ovat symmetrisen pyöreitä. Siksi pyörötangot ovat tarkoituksenmukainen koneistuksen aloitusmuoto. Sekä S235JR- että S355J2 -teräslaaduilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea lämpötilassa +20 °C teräslaadussa S235JR ja -20 °C teräslaadussa S355J2. Pyörötangon mittatoleranssit määritetään EN 10060 -standardissa, kun halkaisija on enintään 250 mm.

Kun koneenosia valmistetaan pyörötangoista, on tärkeää, että materiaalia voidaan työstää erityisesti sorvaamalla. Pehmeämmillä niukkahiilisillä teräksillä, kuten S235JR ja S355J2, on taipumus tarttua terään, mikä voi aiheuttaa tuotannonkeskeytyksiä ja lyhentää terän käyttöikää. Mutta terägeometrian ja työstökoneiden kehityksen myötä pehmeämpien tankoteräslaatujen koneistus on nykyisin vähäisempi ongelma.

Monissa koneenosissa hyvä kulumisenvastustuskyky on toivottavaa. S235JR- ja S355J2-teräslaatujen kulutuksenkestävyyttä voidaan parantaa hiilletyskarkaisulla. Se on lämpökäsittely, jossa teräksen pinnalle levitetään hiiltä, minkä jälkeen komponentti suorakarkaistaan öljyssä. Kovan, kulutuksenkestävän pinnan ja pehmeämmän, sitkeän ytimen yhdistelmä on houkutteleva ratkaisu konesovelluksiin.

Valtaosa koneiden teräskomponenteista ja -osista on symmetrisen pyöreitä, esimerkiksi hammaspyörät, akselit, kiinnityselementit jne., ja pyörötangot soveltuvat niihin ulkomuodoltaan hyvin. Niinpä lähes kaikkia varastovalikoimamme koneenrakennusteräslaatuja voidaan tarjota pyörötankoina.

Pyörötangon yksinkertaisin viimeistely on kuumavalssattu tai taottu pinta. Pyörötangon pintatyöstön avulla vältetään pintahapettumat sekä mahdolliset pintaviat. Jos halutaan vieläkin hienompaa pintaa ja parempia toleransseja, voidaan valita kylmävedetty tai hiottu viimeistely (ks. kylmävedettyjä tankoja koskeva osio).

Pyörötangon halkaisijan toleranssi kuumavalssattuna vaihtelee ohuempien tankojen muutamista millimetrin kymmenyksistä paksumpien, taottujen tankojen muutamiin millimetreihin. On tavallista, että toleranssimerkintä on plus/miinus, eli todellinen halkaisija voi olla joko hieman suurempi tai hieman pienempi kuin nimellismitta. Kuumamuokatun tangon ympyrämäisyys eli kahden kohtisuoran halkaisijamitan välinen ero on 75 % tai parempi halkaisijan mittatoleranssista. Sorvatun tangon toleranssi on halkaisijasta riippuen h12–h15 ISO-järjestelmän mukaisesti. H-toleranssi on nolla/miinus eli halkaisija on nimellismittaa hieman pienempi. Rouhintasorvatun tangon toleranssi on useimmiten plus/miinus-toleranssi tai jopa plus -toleranssi (halkaisija on nimellismittaa suurempi). Kuumamuovattuun tankoon verrattuna paremman halkaisijan toleranssin lisäksi sorvaamalla pintakäsitellyn pyörötangon ympyrämäisyys on parempi, alle 50 % halkaisijan mittatoleranssista.

Suoruus on pyörötangon tärkeä ominaisuus erityisesti silloin, kun sitä sorvataan. Suoruus mitataan kaaren enimmäiskorkeutena eli vaakasuoran tason ja kaaren korkeimman kohdan välisenä erona. 

Konepajateollisuudessa koneistus on merkittävä menoerä ja sen osuus voi joskus olla yli puolet koneenosan valmistuksen kokonaiskustannuksista. Siksi varastoissamme on monia ns. M-viimeisteltyjä pyörötankoja. M-Steel®*-tuotteille on luonteenomaista parempi leikattavuus, jotta esimerkiksi sorvaus tai poraus voidaan tehdä 20–30 % suuremmalla leikkausnopeudella. Vaihtoehtoisesti työkalujen käyttöikä voi kaksin- tai kolminkertaistua. Tällä on suuri taloudellinen merkitys.
 
* M-Steel® on Ovako AB:n rekisteröity tavaramerkki. 

Meillä on varastossa lattatankoja teräslaatuina S235JR ja S355J2, EN 10025-2 -standardin mukaisesti. Lattatanko määritellään melko mielivaltaisesti enintään 150 mm leveäksi tangoksi. Leveämpiä tankoja kutsutaan universaaliteräkseksi tai leveäksi lattatangoksi. Molemmilla teräslaaduilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea koelämpötilassa +20 °C teräslaadussa S235JR ja -20 °C teräslaadussa S355J2.

Lattatangon mittatoleranssit määritetään EN 10058 -standardissa, kun leveys on enintään 150 mm. Yli 150 mm leveää lattatankoa kutsutaan usein universaaliteräkseksi ja sitä voidaan käsitellä kapeana levynä. Varastossamme on noin 250 erilaista lattatankomittaa jopa 400 mm leveänä ja 60 mm paksuna. 

Terästyypit ovat hitsattava rakenneteräs sekä C45E-hiiliteräs ja 56Si7-jousiteräs. Kahta viimeksi mainittua voidaan myös nuorruttaa ja pintakarkaista. Valtaosalla hitsattavista terästuotteista on kontrolloitu piipitoisuus, joka helpottaa kuumasinkitystä. Varastossamme on tarjolla myös rajoitettu valikoima kuumasinkittyjä lattatankoja.

Neliötankoja käytetään, kun valmistetaan koneenosia, joiden leveys ja paksuus ovat yhtä suuret tai lähes yhtä suuret. Niiden mittatoleranssit ovat paremmat kuin lattatangoilla ja kulma on verrattain terävä ja kaarevuussäde on pieni. Varastossa pidettävät terästyypit ovat hitsattava rakenneteräs sekä C45E-hiiliteräs. Viimeksi mainittua voidaan myös nuorruttaa ja pintakarkaista. Valtaosalla hitsattavista terästuotteista on kontrolloitu piipitoisuus, joka helpottaa kuumasinkitystä.

Varastoissamme on valikoima kylmävedettyjä ja hiottuja tankoja. Sorvattua tankoa voidaan käsitellä samoin kuin kylmämuokattua (ks. pyörötankoja koskeva osio). Kylmämuokattu tanko voi olla myös kovakromattu (ks. hydrauliikan käyttökohteiden materiaalia koskeva osio).

Kylmävedetyt tangot
Kylmävedolla terästä työstetään ilman lämmitystä. Tuloksena saadaan lujempia tankoja, joiden toleranssit ovat tiukempia ja suoruus parempi. Kylmävedetyt tangot, joita on saatavilla pyöreinä, lattoina, nelikulmaisina ja kuusikulmaisina, soveltuvat erityisen hyvin koneistukseen nykyaikaisilla tankosyöttökoneilla.

Kylmävedettyä lyijyseostettua automaattiterästä on saatavilla pyörö-, neliö- ja kuusiotankona. Lyijytöntä vaihtoehtoa suosiville konepajoille varastosta löytyy M-käsiteltyä 550M- ja 550MW+-automaattiterästä kylmävedettynä pyörötankona. Hitsattavaa rakenneterästä on kylmävedettynä pyörötankona ja lattatankona. Kiilateräkset ovat erityisen lujia kylmävedettyjä tankoja. Tankojen erityispiirteenä on kulmarakenne, joka sopii hyvin kiiloihin ja muihin suurille puristuskuormituksille altistuviin komponentteihin.

Kylmävedetyillä tangoilla on parempi halkaisijan toleranssi, ympyrämäisyys ja suoruus kuin kuumavalssatuilla tai sorvatuilla tangoilla. Kylmävedettyjen pyörötankojen ympyrämäisyys halkaisijan mittatoleranssin osalta on taattu. 
 
Hiotut tangot (hiottu akseli)
Hiotut tangot valmistetaan ensin kuumavalssaamalla, sitten sorvaamalla ja lopuksi hiomalla ns. centerless-hiomakoneella. Hiottujen tankojen halkaisijan toleranssi, ympyrämäisyys ja suoruus ovat jopa parempia kuin kylmävedetyillä tangoilla. Sen lisäksi pinnalla ei ole lainkaan valssausvikoja ja pinnan karkeus on erittäin hyvä: tyypillinen Ra-arvo on 0,6 µm.

Varastoissamme on hiottua tankoa kahtena eri teräslaatuna: 280 on keskiluja, hitsattava, mikroseostettu teräs ja C45E-hiiliteräs käy nuorrutettavaksi ja pintakarkaistavaksi.

Hiottujen tankojen halkaisijan toleranssi on ISO h8 ja ympyrämäisyys on enintään kolmanneksen halkaisijan mittatoleranssista. Hiottu tanko on hyvin suora ja suoruustoleranssi on enintään 0,01 % tangon pituudesta.

Monissa ajoneuvoissa (kuten kaivinkoneet, kuormaajat, haarukkatrukit, nosturit jne.) energiasegmentissä sekä teollisissa prosesseissa on hydraulijärjestelmiä. Varastoimme kaikkia terästuotteita, joita hydraulisylinterien ja muiden hydraulijärjestelmän komponenttien, kuten jakotukkien, venttiilien ja putkitusten, valmistuksessa tarvitaan.

Kovakromatut tangot
Kovakromattujen tankojen valmistus aloitetaan hiotusta tangosta, joka esikiillotuksen jälkeen pinnoitetaan kovakromikerroksella ja sitten loppukiillotetaan ja pakataan kääreeseen. Tuotetta käytetään hydraulisylinterien männänvarsiin, joissa on hyötyä kromin korkeasta kovuudesta, vähäisestä kitkasta ja hyvästä korroosionkestävyydestä. Tarvittaessa Tibnor voi tarjota kovakromattuja tankoja induktiokarkaistuina sekä kovakromattuja putkia, joita käytetään ontoissa männänvarsissa.

Meillä on vakiona varastossaan kovakromattuja tankoja 280X-teräslaatuna. Se on hitsattavaa, mikroseostettua terästä, jonka lujuus on parempi kuin tälle terästyypille on luonteenomaista. Parempi lujuus mahdollistaa männänvarsien läpimitan pienentämisen ja siten keventää painoa ja vähentää kustannuksia.

Kovakromattujen tankojen halkaisijan toleranssi on ISO f7 (miinus/miinus-toleranssi) ja pyöreys on korkeintaan puolet halkaisijan mittatoleranssista. Koska kromipinta on kiillotettu, pinnan karkeus on erittäin hyvä, Ra 0,2 µm tai parempi.
Hiottu, kovakromattu tanko on hyvin suora. Suoruustoleranssi on enintään 0,01 % tangon pituudesta (mitataan vaakasuoran tason ja mahdollisen tankokaaren korkeimman kohdan välisenä erona).Tätä tuotetta käytetään hydraulisylinterin putkena. Putken sisäpuoli on rullakiillotettu, jonka ansiosta tiivisteiden kuluminen minimoituu. Putken sisäpuoli ei edellytä muuta esikäsittelyä.

Varastossamme olevat putket ovat saumattomia, kylmävedettyjä ja jännitystenpoistohehkutettuja niukkahiilisiä rakenneteräksiä koskevien vaatimusten E355 + SR i SS-EN 10305-1 mukaisesti. Tarvittaessa on saatavilla muitakin teräslaatuja. Putken ulkohalkaisijan toleranssi vaihtelee halkaisijasta riippuen +/- 0,15 mm:stä (pienemmät halkaisijat) +/- 1,9 mm:iin (suuremmat). Sisäpuolinen toleranssi on ISO H8, joka on plus-/nollatoleranssi. Kaaren enimmäiskorkeutena ilmaistu suoruus on 0,05 % putken pituudesta, jos ulkohalkaisija on enintään 115 mm, ja 0,1 % pituudesta, jos halkaisija on suurempi.

Putken ulkohalkaisijan toleranssi vaihtelee halkaisijasta riippuen +/- 0,15 mm:stä (pienemmät halkaisijat) +/- 1,9 mm:iin (suuremmat). Sisäpuolinen toleranssi on ISO H8, joka on plus-/nollatoleranssi.

Kaaren enimmäiskorkeutena ilmaistu suoruus on 0,05 % putken pituudesta, jos ulkohalkaisija on enintään 115 mm, ja 0,1 % pituudesta, jos halkaisija on suurempi. 

Hydrauliikkaputket (saumattomat)
Meillä on varastossa hydrauliikkaputkia sekä niukkahiilisestä rakenneteräksestä että ruostumattomasta teräksestä. Jotta rakenneteräsputkia olisi mahdollista käyttää ilman muuta käsittelyä, ne on fosfatoitu ja öljytty sekä ulko- että sisäpuolelta. Sen lisäksi monia mittoja on saatavana myös sähkösinkittyinä. Ruostumattomien putkien teräs on haponkestävää ja korroosionkestävyys on hyvä.

Putket muovataan kuumana ja sen jälkeen toleranssia parannetaan kylmävedolla. Rakenneteräsputket toimitetaan normalisoituina ja ruostumattomat teräsputket ovat karkaistuja. Lujuus on siten vähäinen ja muovattavuus erittäin hyvä. Halkaisijan toleranssit ovat tiukkoja
 
Hydraulikomponenttien materiaali
Pyörö-, neliö- ja lattamuotoista terästä ja muita materiaaleja käytetään päätykappaleiden, ohjauslaitteiden ja sylinterien mäntien sekä jakotukkien ja venttiilikoteloiden valmistamiseen.

520M ja 520MW+ ovat automaattiteräksiä, jotka soveltuvat hyvin hydraulikomponenttien valmistamista edellyttävään koneistukseen. Tibnor pitää varastossa myös jatkuvavalettua harmaata valurautaa ja pallografiittivalurautaa tankoina. Ne toimivat monissa tapauksissa todella hyvin hydraulikomponenteissa, koska valurauta on kevyempää kuin teräs ja sen koneistettavuus on erittäin hyvä.

Varastoimme myös paksuja alumiinilevyjä, jotka sopivat kevyesti kuormitettaviin hydraulikomponentteihin keveytensä ja hyvän korroosionkestävyytensä ansiosta. Pronssia käytetään hydrauliikassa liukulaakereihin ja holkkeihin. Kyseisiin käyttökohteisiin meillä on tarjolla erittäin laaja valikoima sopivia raaka-aineita.

Monissa ajoneuvoissa (kaivinkoneet, kuormaajat, haarukkatrukit, nosturit jne.), energiasegmentissä sekä teollisissa prosesseissa on hydraulijärjestelmiä. Tibnorilla on varastossa kaikkia terästuotteita, joita hydraulisylinterien ja muiden hydraulijärjestelmän komponenttien, kuten jakotukkien, venttiilien ja putkitusten, valmistuksessa tarvitaan.

Kovakromatut tangot
Kovakromattujen tankojen valmistus aloitetaan hiotusta tangosta, joka esikiillotuksen jälkeen pinnoitetaan kovakromikerroksella ja sitten loppukiillotetaan ja pakataan kääreeseen. Tuotetta käytetään hydraulisylinterien männänvarsiin, joissa on hyötyä kromin korkeasta kovuudesta, vähäisestä kitkasta ja hyvästä korroosionkestävyydestä. Tarvittaessa Tibnor voi tarjota kovakromattuja tankoja induktiokarkaistuina sekä kovakromattuja putkia, joita käytetään ontoissa männänvarsissa.

Tibnorilla on vakiona varastossaan kovakromattuja tankoja 280X-teräslaatuna. Se on hitsattavaa, mikroseostettua terästä, jonka lujuus on parempi kuin mikä tälle terästyypille on luonteenomaista. Parempi lujuus mahdollistaa männänvarsien läpimitan pienentämisen ja siten keventää painoa ja vähentää kustannuksia.

Kovakromattujen tankojen halkaisijan toleranssi on ISO f7 (miinus/miinus-toleranssi) ja pyöreys on korkeintaan puolet halkaisijan mittatoleranssista. Koska kromipinta on kiillotettu, pinnan karkeus on erittäin hyvä, Ra 0,2 µm tai parempi.

Hiottu, kovakromattu tanko on hyvin suora. Suoruustoleranssi on enintään 0,01 % tangon pituudesta (mitataan vaakasuoran tason ja mahdollisen tankokaaren korkeimman kohdan välisenä erona).

Sisäpuolelta rullakiillotetut sylinteriputket
Tätä tuotetta käytetään hydraulisylinterin putkena. Putken sisäpuoli on rullakiillotettu, jonka ansiosta tiivisteiden kuluminen minimoituu. Putken sisäpuoli ei edellytä muuta esikäsittelyä.

Tibnorin varastossa olevat putket ovat saumattomia, kylmävedettyjä ja jännitystenpoistohehkutettuja niukkahiilisiä rakenneteräksiä koskevien vaatimusten E355 + SR i SS-EN 10305-1 mukaisesti. Tarvittaessa on saatavilla muitakin teräslaatuja.

Kaaren enimmäiskorkeutena ilmaistu suoruus on 0,05 % putken pituudesta, jos ulkohalkaisija on enintään 115 mm, ja 0,1 % pituudesta, jos halkaisija on suurempi.

Hydrauliikkaputket (saumattomat)
Tibnorilla on varastossaan hydrauliikkaputkia sekä niukkahiilisestä rakenneterästä että ruostumattomasta teräksestä. Jotta rakenneteräsputkia voitaisiin käyttää ilman lisätyöstöä, ne on fosfatoitu ja öljytty sekä ulko- että sisäpuolelta. Sen lisäksi monia mittoja on saatavana myös sähkösinkittyinä. Ruostumattomien putkien teräs on haponkestävää ja korroosionkestävyys on hyvä.

Putket kuumamuovataan, minkä jälkeen toleranssia parannetaan kylmävedolla. Rakenneteräsputket toimitetaan normalisoituina ja ruostumattomat teräsputket ovat karkaistuja.

Lujuus on siten vähäinen ja muovattavuus erittäin hyvä.
Halkaisijan toleranssit ovat tiukkoja. 
 
Hydraulikomponenttien materiaali
Pyörö-, neliö- ja lattamuotoista terästä ja muita materiaaleja käytetään päätykappaleiden, ohjauslaitteiden ja sylinterien mäntien sekä liitosrasioiden ja venttiilikoteloiden valmistamiseen.

520M ja 520MW+ ovat automaattiteräksiä, jotka soveltuvat hyvin hydraulikomponenttien valmistamista edellyttävään koneistukseen. Tibnor pitää varastossa myös jatkuvavalettua harmaata valurautaa ja pallografiittivalurautaa tankoina. Ne toimivat monissa tapauksissa todella hyvin hydraulikomponenteissa, koska valurauta on kevyempää kuin teräs ja sen koneistettavuus on erittäin hyvä.

Tibnor pitää varastossa myös paksuja alumiinilevyjä, jotka sopivat kevyesti kuormitettaviin hydraulikomponentteihin keveytensä ja hyvän korroosionkestävyytensä ansiosta.

Pronssia käytetään hydrauliikassa liukulaakereihin ja holkkeihin. Kyseisiin käyttökohteisiin meillä on tarjolla erittäin laaja valikoima sopivia raaka-aineita.

Harmaa valurauta
Jatkuvavalettua harmaata valurautatankoa käytetään kevyesti kuormitettavissa koneenosissa, joissa voidaan hyötyä sen erityisominaisuuksista, kuten hyvä koneistettavuus ja erinomainen tärinänvaimennuskyky (noin 10 kertaa parempi kuin teräksellä). Varastoimme harmaata valurautaa pyörötankoina, mutta tarvittaessa toimitamme myös neliö-, latta- tai jopa puolipyöreäksi muovattuja tankoja.

Jatkuvavalussa muodostuvalla pinnan jäähdytysalueella materiaalilla on heikkolaatuinen mikrorakenne ja kyseinen pintakerros on työstettävä pois. Siksi harmaan valuraudan jatkuvavalussa on laskettava hieman suurempi työstövara kuin samankokoisen terästangon kuumavalssauksessa.

Pallografiittivalurauta
Jatkuvavaletun pallografiittivaluraudan mekaaniset ominaisuudet ovat paljon parempia kuin harmaalla valuraudalla ja on tässä suhteessa yhdenvertainen tai jopa parempi kuin yksinkertaisempi koneteräs. Etuja kaikkeen teräkseen verrattuna on 10 % kevyempi paino ja parempi tärinänvaimennus, vaikkei aivan yhtä hyvä kuin harmaalla valuraudalla. Sen lisäksi pallografiittivaluraudan koneistettavuus on samaa luokkaa kuin automaattiteräksellä.

Meillä on jatkuvavalettua pallografiittivalurautaa varastossa pyörötankoina, mutta tarvittaessa toimitamme myös neliö-, latta- tai jopa puolipyöreitä tankoja.  GJS-400-15C -laadun iskusitkeys on hyvä myös matalissa lämpötiloissa. GJS-500-14 -laadun lujuus samalla iskusitkeydellä on parempi.

Kuten harmaassa valuraudassa, tässäkin jatkuvavaletun tangon pinnan jäähdytysalueelle muodostuu poikkeava mikrorakenne, jossa ominaisuudet ovat huonot. Koska tämä pinnan alue on työstettävä pois, pallografiittivaluraudan jatkuvavalussa on laskettava hieman suurempi työstövara kuin samankokoisen terästangon kuumavalssauksessa.

Ota yhteyttä jo tänään

Me Tibnorilla haluamme olla merkittävä kumppani asiakkaillemme. Yhdessä teemme pohjoismaisesta teollisuudesta entistä vahvemman. Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!