text.skipToContent text.skipToNavigation

Teräspalkkeja käytetään pääasiassa kantavissa rakenteissa, kuten rakennusten teräsrungoissa tai infrarakentamisen palkeissa ja pylväissä. Myös ajoneuvo- ja koneteollisuudessa käytetään palkkeja. Teräspalkeilla on hyvä taivutusjäykkyys ja niillä saadaan kestävyyttä sekä sivu- että aksiaalikuormituksen aiheuttamaa taivutusta vastaan.  

Teräspalkkeja voidaan valmistaa kuumavalssaamalla tai hitsaamalla. Ensin mainitussa valmistusmenetelmässä teräs jatkuvavaletaan suhteellisen suureksi neliön tai suorakaiteen muotoiseksi aihioksi.  Aihio kuumavalssataan soveltuvalla keskivalssaimella, jonka vaaka- ja pystyvalssiparit muotoilevat palkkiprofiilit haluttuun poikkileikkaukseen.

Lataa kuumavalssatut CE-merkityt teräspalkit -esite.

HEA-palkki on eurooppalaisen standardin mukainen A-tyypin leveälaippainen palkki. Nimi viittaa sen H-kirjaimen muotoiseen muotoon. Muodon taustalla on fyysinen periaate, että materiaali altistuu poikittaisen taivutuskuormituksen aiheuttamalle suurimmalle pintajännitykselle. Näin ollen paksummat ja vahvemmat laipat kantavat suuremman osuuden kuormituksesta ja ohuempi uuma kuormittuu vähemmän. H-palkin jäykkyys ja kantokyky ovat siten paljon suurempia, jos taivutuskuormitus kohdistuu kohtisuoraan laippoja vasten eli samansuuntaisesti uuman kanssa kuin päinvastoin. Jäykkyysero voi olla huomattava erityisesti suurimpien kokojen kohdalla (ks. Tibnorin Rakennetaulukot).

HEA-palkeilla on hyvä muovauskestävyys ja niitä käytetään usein aksiaalisesti kuormittuvissa kohteissa. Pienemmissä HEA-palkeissa (HEA 300 -kokoon saakka) laipanleveys on pienempi kuin profiilisyvyys ja siinä tapauksessa profiilimerkinnän numero on sama kuin laipanleveys millimetreinä. Suuremmissa kuin HEA 300 -koon profiileissa laipanleveys on kuitenkin aina 300 millimetriä. Merkinnän numero HEA 300 -koosta ylöspäin on profiilisyvyys miinus kymmenen millimetriä. 

HEA-palkki täyttää EN 1090-2 -standardin vaatimukset. Siinä säännellään terästuotteiden käyttöä rakennussovelluksissa tai komponenttivalmistuksessa. HEA-palkkeja käytetään pylväinä ja vaakaelementteinä rakennusten teräsrungoissa. Ne ovat myös tärkeä rakennekomponentti infrastruktuuriprojekteissa.

HEA-palkki valmistetaan kuumavalssaamalla.

Esimerkiksi kiinteitä avomerirakenteita varten meillä on varastossa HEA-palkkeja myös S355G11 +N- tai S355G11 +M -laatuina, jotka ovat EN 10225 -standardin mukaisia. Tuotanto täyttää myös Norsok-standardin M-120 versioon 5 kirjatut Y26-laatuvaatimukset.

HEB-palkki on eurooppalaisen standardin mukainen B-tyypin leveälaippainen palkki. HEB-palkin uuma ja laipat ovat paksumpia kuin HEA-palkissa.

HEB-palkeilla on suurempi jäykkyys sekä pitkittäin että aksiaalisesti kuin HEA-palkeilla ja ne kestävät näin paremmin taivutusta. Taivutusjäykkyys on parempi, kun kuormitus tulee kohtisuoraan laippaa vasten, eikä sen kanssa samansuuntaisesti. 

Profiilimerkinnän numero on sama kuin profiilisyvyys, joten HEB 400 -palkin syvyys on 400 millimetriä. 

HEB-palkki täyttää EN 1090-2 -standardin vaatimukset. Siinä säännellään terästuotteiden käyttöä rakennussovelluksissa tai komponenttivalmistuksessa. Käyttöalueet ovat periaatteessa samoja kuin HEA-palkeillakin eli rakennusten ja infrastruktuurien rakenteet. 

HEB-palkit valmistetaan kuumavalssaamalla.

Avomerirakenteita varten meillä on varastossa EN 10225-standardin mukaisia HEB-palkkeja myös S355G11 +N- tai S355G11 +M -laatuina. Nämä täyttävät myös Norsok-standardin M-120 versioon 5 kirjatut Y26-laatuvaatimukset.

HEM-palkki on raskain eurooppalaisen standardin mukainen H-palkki, jossa sekä keskiosan että laipan paksuus on huomattavasti suurempi kuin HEB- ja HEA-palkeissa. HEB-palkkiin verrattuna keskiosan ja laipan paksuus on HEM-palkissa 30–100 % suurempi. Kaikista standardinmukaisista leveälaippaisista palkeista, joilla on H-konfiguraatio, HEM-palkilla on parhaan vääntöjäykkyyden lisäksi myös paras jäykkyys sekä pitkittäin että aksiaalisesti. Se on kuitenkin myös kaikkein raskain palkki. 

HEM-palkkien syvyys on aina suurempi kuin laipanleveys. Merkinnän numeron ja laipanleveyden tai profiilisyvyyden todellisen arvon välillä ei ole mitään loogista yhteyttä.

HEM-palkki täyttää EN 1090-2 -standardin vaatimukset. 
Käyttöalueet ovat samoja kuin HEA- ja HEB-palkeillakin eli rakennusten ja infrastruktuurien rakenteet. HEM-palkin vankkuus paksumman keskiosan ja laipan vuoksi aiheuttaa sen, että sitä käytetään tavallisesti vain erittäin suurelle kuormitukselle altistuvissa sovelluksissa. 

HEM-palkit valmistetaan kuumavalssaamalla.

IPE-palkki on eurooppalaisen standardin mukainen kapealaippainen palkki. Tietyllä profiilisyvyydellä laipanleveys on vain 50–70 % HEA- ja HEB-palkin laipanleveydestä. IPE:n ohuempi uuma ja laipat johtavat H-palkkeja pienempään muodonmuutoksen kestävyyteen. Tietysti myös paino on pienempi.

IPE-palkki täyttää EN 1090-2 -standardin vaatimukset. IPE-palkkeja käytetään useimmiten rakennusprojekteissa, joissa kuormitus ei ole suuri ja joissa profiilien keveydestä on etua. Se voi myös täydentää H-palkkeja monimutkaisempien rakennusprojektien kevyesti kuormittuvissa osioissa. 

IPE-palkin valmistustapa on kuumavalssaus.

Avomerirakenteita varten meillä on varastossa EN 10225-mukaisia IPE-palkkeja myös S355G11 +N- tai S355G11 +M -laatuina. Nämä täyttävät myös Norsok-standardin M-120 versioon 5 kirjatut Y26-laatuvaatimukset.

INP-palkki on vanhempi profiili, joka on kuitenkin yhä standardinmukainen Euroopassa. INP-palkki on vankempi kuin IPE, koska sen laipat ja keskiosa ovat paksumpia. Sen taivutus- ja särmäyskestävyys on siten hieman suurempi. Se on kuitenkin huomattavasti raskaampi kuin IPE-palkki ja tietyllä profiilisyvyydellä se on jopa raskaampi kuin HEA-palkki.

Skandinaviassa ei suuremmassa määrin käytetä INP-tyyppisiä palkkeja, vaan suositaan IPE-palkkia, jonka laippa on tasapaksu. Suuremmalle kuormitukselle altistuvissa käyttökohteissa, joissa IPE-palkkien taivutus- ja särmäyskestävyys eivät riitä, valitaan sen sijasta tavallisesti HEA-palkki. 

Varastoimme Suomessa standardin EN 10025-2 mukaisia I-palkkeja, teräslajina S235 JR.

U/UNP-palkki on kuten jaettu INP-palkki, jossa on kuitenkin leveämpi laippa ja paksumpi uuma. Laipan paksuus pienenee keskeltä ulospäin samalla tavoin kuin INP-palkissakin. Taivutus- ja särmäyskestävyys on yleisesti ottaen heikompi kuin H- ja I-palkeilla samalla profiilisyvyydellä. 

U/UNP-palkin valmistustapa on kuumavalssaus.

Avomerirakenteita varten meillä on varastossa EN 10225-standardin mukaisia UNP-palkkeja myös S355G11 +N- tai S355G11 +M -laatuina. Nämä täyttävät  myös Norsok-standardin M-120 versioon 5 kirjatut Y26-laatuvaatimukset.

UPE-profiili on periaatteessa IPE-palkki, joka on jaettu keskeltä kahtia, mutta sekä uuma että laippa ovat paksumpia ja laipan mitat ovat hieman suurempia kuin puolikkaassa IPE-palkissa. 

Erona UPN-palkkiin on UPE-palkissa tasapaksu laippa ja reunoissa on terävät kulmat. UPE-palkki on suuressa määrin korvannut U/UNP-palkin, koska se on kevyempi mutta sen taivutus- tai särmäyskestävyys eivät kuitenkaan ole mainittavasti heikompia.

Kuten IPE-palkissakin, laipanleveys kasvaa profiilisyvyyden muuttuessa. Merkinnän numero liittyy profiilisyvyyteen, kuten IPE-palkissakin. 

UPE-palkki täyttää EN 1090-2 -standardin vaatimukset. 

UPE-palkkeja valmistetaan kuumavalssaamalla.

Ota yhteyttä jo tänään

Me Tibnorilla haluamme olla merkittävä kumppani asiakkaillemme. Yhdessä teemme pohjoismaisesta teollisuudesta entistä vahvemman. Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!
Sulje Nopea tilaus
Sulje Toimitusvaihtoehdot
Tämä päivä Valittu toimituspäivä Saatavilla oleva toimituspäivä

Kirjaudu sisään

Olen unohtanut salasanani.

Mukavaa, että haluat Tibnorin asiakkaaksi. Voidaksesi yritysasiakkaana käydä kauppaa kanssamme, tarvitset asiakasnumeron.

Hae asiakastiliä Tibnorilta.

*Huomioi, että Tibnor myy ainoastaan yritysasiakkaille eikä yksityishenkilöille. Ilman y-tunnusta olevia hakemuksia ei käsitellä.