text.skipToContent text.skipToNavigation

Putket, rakenneputket ja profiilit

Teräsputket voidaan jakaa kahteen pääluokkaan tuotantomenetelmästä riippuen: hitsatut ja saumattomat putket. Tuotantomenetelmästä riippumatta kaikki teräsputket toimitetaan toimituslupanormin mukaisesti, joka on tavallisesti EN-standardi. Siinä määritetään mm. mittatoleranssit, teräksen laatu, pinnanlaatu, testimenetelmät jne. Monet rakenteet ovat näiden normien alaisia ja ratkaisevat, mitä putkea kussakin sovelluksessa käytetään. Tiettyjen vaatimusten täyttämiseksi teräsputket esimerkiksi lämpökäsitellään, normalisoidaan tai hehkutetaan.

Teräsputkilla on erilaisia nimiä normin ja valmistusmenetelmän mukaan. Ohutseinäputket ovat käytössä hennommissa rakenteissa, joissa vaatimukset kohdistuvat muovattavuuteen ja viimeistelyyn, kuten huonekaluteollisuudessa. Kylmä- ja kuumamuovatut putkipalkit ovat käytössä jykevämmissä rakenteissa, joissa kuormankantokyky ja hitsattavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, kuten rakennusteollisuudessa. Saumattomia teräsputkia käytetään pitävyyttä vaativissa sovelluksissa, kuten nesteiden kuljetusputkina. Kauppateräsputki on vanhempi nimitys yksinkertaisempiin rakenteisiin tarkoitetuille teräsputkille.

Katso saatavuudet Teräs ja metalli -tuoteluettelo, ohutseinäputket ja putkipalkit.

Virtausputkia käytetään putkilinjoihin sekä paineistettujen että paineistamattomien nesteiden ja kaasujen siirtämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi koneiden tai ajoneuvojen mekaanisissa rakenteissa. Virtausputkea on saatavana sekä saumattomana että hitsattuna ja kaikki putket vuototarkastetaan valmistuksen jälkeen. Virtausputkien pintaviimeistelyt ja mittatoleranssit eivät ole yhtä hyviä kuin ohutseinäputkella.

  • EN10255 on johtoputki, joka on hyväksytty painekäyttöön. Niitä on sekä hitsattuina että saumattomina ja ne ovat hyväksyttyjä painekäyttöön. Lukuisien eri ominaisuuksiensa ansiosta sen käyttöalueet ovat moninaiset. Johtoputkia on helppo hitsata ja muotoilla, niitä on saatavana sekä kierteillä että ilman ja ne voidaan toimittaa käsittelemättöminä, siniseksi maalattuina tai sinkittyinä. Varastostandardimme on S195T. Eräs tärkeä käyttökohde ovat tavalliset vesijohdot ja sprinklerijärjestelmät. Niitä käytetään myös konepajateollisuudessa ja rakennusteollisuudessa, kun tarvitaan paineilmaa. Lisäksi niitä voidaan käyttää yksinkertaisemmissa kaiteissa. Näitä putkia ei ole tarkoitettu käytettäväksi mekaanisissa rakenteissa.
  • EN10217 on paineenkestävästä teräksestä valmistettu hitsattu kauppateräsputki. Ne on tarkoitettu erilaisiin putkilinjoihin esimerkiksi ilmalle, vedelle ja muille nesteille sekä lietteelle ja soralle. Niitä käytetään myös kaukolämpöverkossa ja lumitykeissä. Nämä putket vastaavat painekäyttöhyväksynnän vaatimuksiin. Varastostandardimme on P235TR1, kvalifioidumpi laatu, jonka tarkoituksena on kestää suurta painetta (P-kirjain viittaa siihen). Saat Tibnorilta myös muita EN 10217-1 -standardin mukaisia laatuja. Putket ovat hitsattuja ja niitä käytetään kaikkialla, missä on kuljetettava kaasuja, nesteitä tai lietettä kohtuullisen suurella paineella, esim. lämminvesijohdoissa sekä prosessi- ja kemianteollisuudessa ja myös kaivostoiminnassa. Kauppateräsputki on tavallinen tuote esimerkiksi prosessi- ja kemianteollisuudessa. Niitä käytetään myös kaivoksissa ja rakennusalalla.

Tibnor kuuluu SSAB-konserniin, jonka ohutseinäputket kuuluvat tarjoomaamme. Katso Tibnorin ohutseinäputkien saatavuus.

EN 10305-1 on kylmävedetty saumaton ohutseinäputki on monissa tilanteissa hyvä valinta, ja sille on tunnusomaista tiukat mittatoleranssit ja hieno pinta. Tämän vuoksi se on arvostettu tuote rakenteissa, joissa tarkkuudelle asetetaan suuret vaatimukset.  E235 on varastoidemme tavallisin standardi. Sitä on saatavana teräslaatuna E235 +C, jossa C-kirjain tarkoittaa kylmävetoa. Kemiallisen analyysin kannalta E235 vastaa teräslaatua S235. Putkea voidaan myös lämpökäsitellä.

Se soveltuu erittäin hyvin mm. tuotteisiin, joissa materiaali pyöriessään altistuu rasitukselle. Lujuus on kylmävedon ansiosta parempi kuin S235-laadulla normaalisti. EN 10305-1 -standardi sisältää myös monia muita teräslaatuja ja Tibnor voi pyynnöstä toimittaa niitä kaikkia. Monia standardoituja laatuja voidaan lujittaa lämpökäsittelyllä.
Kylmävedettyjä saumattomia putkia on saatavana useammilla eri seinänpaksuuksilla kuin muita ohutseinäputkia. Tämä tarkoittaa, että ne ovat hyvin suosittuja autoteollisuuden koneenosissa, konepajateollisuudessa ja kaivostoiminnassa.

EN 10305-2 on kylmävedetty hitsattu ohutseinäputki, jolla on samat hyvät ominaisuudet ja käyttöalueet kuin vastaavalla saumattomalla putkella – tiukat toleranssit ja hieno pinta. Lisäksi niillä on hyvä keskeisyys, koska raaka-aineena on nauhamateriaalista valmistettu hitsattu putki. Putki on hintansa arvoinen ja hyvä valinta rakenteisiin, joille asetetaan korkeat vaatimukset. E235 +C on tämän tuotteen tavallisin varastostandardi. Muita EN 10305-2 -standardin mukaisia laatuja on saatavana tarpeen mukaan. Putkea voidaan myös lämpökäsitellä. 

Koska raaka-aineena on levy tai nauha, tällä putkityypillä on tyypillisesti hieman paremmat toleranssit, erityisesti keskeisyys, kuin kylmävedetyillä saumattomilla teräsputkilla. 

Valmistusmenetelmä rajoittaa siten saavutettavaa seinäpaksuutta. Kylmävedetyt hitsatut putket ovat taloudellinen vaihtoehto vastaaville saumattomille tuotteille ja käyttöalueet ovat samat.

Kylmävedetyt saumattomat ja hitsatut ohutseinäputket ovat tavanomaisia ajoneuvoteollisuudessa, konepajateollisuudessa ja kaivosteollisuudessa. Tavallisia sovelluksia ovat holkit, tukivaijerit, akselit, työstetyt koneenosat, aluslevyt ja välirenkaat. Muita esimerkkejä ovat tukipultit, poraputket ja porakruunut.
 
EN 10305-3 ja EN 10305-5 ovat kylmämuokattuja, hitsattuja tarkkuusteräsputkia. Niitä valmistetaan rullamuovaamalla hitsattuna joko kylmävalssatusta levystä tai kuumavalssatusta ja peitatusta levystä. Ne ovat yksiä yleisimmin käytettävistä teräsputkista. Varastostandardin mukainen putkimateriaali on samanlainen kuin E220 ja E235. Tibnor voi täyttää kaikki toivomukset muista EN 10305-3 -standardin mukaisista laaduista. 

Tämän tyyppisessä teräsputkessa on melko ohuet seinät ja sitä käytetään kevyemmissä rakenteissa, joista monet liittyvät arkielämään – ajoneuvoissa, talonrakennus- ja konepajakohteissa, huonekalujen sekä urheilu- ja vapaa-ajantarvikkeiden valmistuksessa.  Tuotetta on saatavana sekä pyöreänä putkena (EN 10305-3) että neliön, suorakaiteen ja soikean/ovaalin muotoisena (EN 10305-5). Kylmävalssattuun levyyn perustuva teräsputki voidaan kromata, kun taas kuumavalssattuun ja peitattuun levyyn perustuva hieman karkeampi pinta muodostaa soveltuvan pohjan maalaukselle tai sinkkipinnoitukselle.  

Tätä putkea käytetään kevyemmissä rakenteissa useilla eri käyttöaloilla, kuten huonekaluteollisuudessa, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa sekä urheilu-, harraste- ja vapaa-ajan sovelluksissa. Sille on tunnusomaista tiukat mittatoleranssit ja hieno pinta. Sitä valmistetaan erilaisina poikkileikkauksina, kuten pyöreinä, soikeina ja ovaaleina. Putki valmistetaan kylmävalssatusta teräsnauhasta tai peittaamattomasta/peitatusta kuumavalssatusta nauhasta ja se on tyypillisesti ohutseinäinen. Kylmävalssatusta teräsnauhasta valmistettu putki sopii hyvin kromaukseen. Kuumavalssattu, peitattu nauha soveltuu kuumasinkitykseen, sähkösinkitykseen ja maalaukseen. E235 +C on tämän tuotteen tavallisin varastostandardi.

Kun kyseessä on EN 10305-1,-2, -3 tai -5 -standardi, saat putket juuri tarvitsemasasi teräslaadussa.

EN 10305-4 on kylmävedetty saumaton ohutseinäputki hydrauli- ja paineilmakäyttöön. Sitä on varastossa E235 +N -teräslaatuna eli lämpökäsiteltynä (normalisoituna). Putki vastaa painekäytön asettamiin vaatimuksiin. Se on painetestattu ja normalisoitu, jotta sitä voidaan käyttää hydrauliikkasovelluksissa. Kuten muissakin kylmävedetyissä saumattomissa putkissa, myös näissä putkissa on tiukat mittatoleranssit ja hieno pinta. Lisäksi putkella on hyvät särmäysominaisuudet. Teräsputket ovat on painetestattuja ja jokaiseen putkeen on merkitty valmistajan nimi, mitat, normi sekä teräslaatu. Ne ovat käyttövalmiita, pinnaltaan fosfatoituja ja öljyttyjä sisäpuolelta. Lisäksi monia mittoja on saatavana sähkösinkittynä. Normalisoidusta teräksestä valmistettua putkea on helppo särmätä ja muotoilla.

Nämä kylmävedetyt, saumattomat putket valmistetaan erittäin tiukoilla toleransseilla ja niissä on hyvä pinnanlaatu. Hydrauliikan ja pneumatiikan lisäksi käyttöalueita ovat jarrujärjestelmät ja koneet, joissa nesteitä kuljetetaan paineistettuina.

Varastoissamme on useita erilaisia ohutseinäputkityyppejä ja -muotoja:

  • kylmävedetyt saumattomat putket EN 10305-1 -standardin mukaisina
  • kylmävedetyt hitsatut putket, jotka noudattavat EN 10305-2 -standardia
  • kylmävalssatut hitsatut putket, jotka ovat EN 10305-3 -standardin mukaisia, ja
  • kylmävedetyt saumattomat putket hydrauliikkasovelluksiin (EN 10305-4).

Kaikille tyypeille on yhteistä hyvä pinnanlaatu ja tiukat mittatoleranssit. Kaikki ohutseinäputket toimitetaan kevyesti öljyttyinä korroosion ehkäisemiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

EN10210 on teräsrakenteisiin tarkoitettu kuumamuokattu teräsputki, joka on hyväksytty rakenteisiin ja täyttää Eurokoodi 3:n rakennevaatimukset. Niitä on saatavana joko hitsattuina tai saumattomina ja ne ovat tavallisesti kuumamuovattuja tai lämpökäsiteltyjä yhdenvertaisiksi. Tavallisimpia käyttöalueita ovat rakenteet, kuten pylväät ja ristikot. Niitä voidaan mainiosti käyttää myös konepajateollisuudessa alustarakennukseen ja ne soveltuvat hyvin myös jykevämpiin rakenteisiin. Kuumamuovatut teräsputket soveltuvat koneistukseen.

EN10296 on hitsattu teräsputki mekaanisiin konerakenteisiin, mikä tarkoittaa että ne eivät sovellu rakennuksiin. Konepajateollisuus käyttää niitä koneenosiin ja koneen runkoon, ajoneuvoteollisuus esimerkiksi perävaunu- ja alustarakenteisiin. Niitä käytetään esimerkiksi puutavaraperävaunujen rakentamiseen liikennöitsijöille. Hitsattu teräsputki on hintansa arvoinen vaihtoehto, kun kohteessa ei tarvita saumatonta putkea. EN 10297-1 -standardin mukaiset saumattomat teräsputket mekaanisiin konerakenteisiin. Näitä putkia on saatavana lukuisina erilaisina teräslaatuina.

EN10297 on saumaton teräsputki mekaanisiin konerakenteisiin. Niitä käytetään lähinnä konepajateollisuudessa, ajoneuvoteollisuudessa ja kaivosteollisuudessa. Ne ovat saumattomia ja tarkoitettu mekaanisiin rakenteisiin, joten ne eivät sovellu rakennuksiin. Konepajateollisuus käyttää näitä putkia koneenosiin ja koneen runkoon, ajoneuvoteollisuus esimerkiksi perävaunu- ja alustarakenteisiin. Saumattomat teräsputket soveltuvat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan hieman suurikokoisempia mittoja, EN 10296-1 -standardin mukaiset hitsatut teräsputket mekaanisiin konerakenteisiin. Putkia on saatavana lukuisina erilaisina teräslaatuina.

Varastoissamme on kuumamuovattuja rakenneputkia neliö - ja suorakaideputkina. Tuote on saman standardin mukainen kuin paksuseinäinen putki (EN 10210-1), joten jälkimmäistä voidaan käsitellä samoin kuin pyöreää vastinettaan. Teräslaatu on S355J2H (H tarkoittaa rakenneputkea) ja lujuus on suhteellisen hyvä. Myötöraja on vähintään 355 N/mm2 16 mm:n seinäpaksuuteen saakka ja hieman alhaisempi paksuseinäisemmissä profiileissa. Kuumamuokatuilla putkipalkeilla on kontrolloitu piipitoisuus ja ne soveltuvat siten kuumasinkitykseen. Kuumamuokattujen putkipalkkien mitta- ja muototoleranssit määräytyvät EN 10210-2 -standardin mukaisesti.

Neliön muotoisen rakenneputken tai suorakaideputken valmistuksen raaka-aineena on kuumavalssattu nauha. Kuumavalssatulla materiaalilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja se läpäisee ongelmitta S355J2H-teräslaadulle asetetut Charpy V -iskuenergiaa koskevat vaatimukset lopullisessa putkipalkissa. Kuumamuokatuilla putkipalkeilla on yleisesti ottaen melko hyvä pinnan laatu ja siihen muodostuu tavallisesti kevyt oksidikerros. Koska kuumamuokatut putkipalkit lämpökäsitellään, niissä on pienempi sisäinen jännitys kuin kylmämuovatuissa putkipalkeissa. Tämän vuoksi leikkauksen, työstön tai hitsauksen aiheuttamien muodonmuutoksien riski on vähäisempi.

Rakenneputkia käytetään teräs- ja infrarakentamisessa. H- ja I-palkkeihin ja U-tankoihin verrattuna rakenneputkien suljetulla muodolla saavutetaan kuumavalssattuja avopalkkeja parempi momentinkestävyys. Taivutusjäykkyys poikittaiskuormituksessa ja lommahduskestävyys aksiaalisessa kuormituksessa ovat myös hyviä. Kuumamuokattuja putkipalkkeja käytetään rakennusalalla pylväissä, ristikkoelementeissä ja vastaavissa rakenteissa etenkin kun rakenne altistuu vääntömomentille.

Saat varastoistamme kylmämuovatut rakenneputket neliön ja suorakaiteen muotoisina, sekä pyöreinä. Ne ovat monin tavoin saman kaltaisia kuin kuumamuovatut rakenneputket, mutta pinnan laatu ja toleranssit ovat parempia. Raaka-aineen venyvyyden aiheuttamien rajoitusten vuoksi kylmämuovatuilla rakenneputkilla on suurempi kulmasäde kuin niiden kuumamuovatuilla vastineilla. 

Kylmämuovatut tuotteet määräytyvät EN 10219-1 -standardien mukaisesti teräslaatujen ja mekaanisten ominaisuuksien osalta ja EN 10219-2 -standardin mukaisesti mitta- ja muototoleranssien osalta. Tibnorin tarjoamien kylmämuokattujen rakenneputkien teräslaadut ovat suurelta osin kaksoisluokiteltuja ja täyttävät sekä S355J2H- että S420 MH -laadulle asetetut vaatimukset, jolloin myötöraja on vähintään 420 N/mm2. Kylmämuovatuilla rakenneputkilla on kontrolloitu piipitoisuus ja siksi kuumasinkitys onnistuu ongelmitta.

Neliön tai suorakaiteen muotoisen kylmämuovatun rakenneputken valmistuksen raaka-aineena on kuumavalssattu nauhalevy. Sopivan pintakäsittelyn, tavallisesti kuulapuhalluksen, jälkeen nauha taivutetaan muotoonsa kylmämuovauksella ja sauma hitsataan. Tällä kuumavalssatulla materiaalilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja se läpäisee ongelmitta joko S355J2H- tai S420MH-teräslaadulle asetetut Charpy V -iskuenergiaa koskevat vaatimukset lopullisessa kylmämuokatussa tuotteessa, kunhan koetta ei tehdä liian lähellä hitsausta. Kylmämuokattujen putkipalkkien pinnanlaatu on hyvä ja vain hitsaussauman lähellä voi olla värivirheitä.

Rakenneputkia käytetään teräs- ja infrarakentamisessa H- ja I-palkkeihin ja U-tankoihin verrattuna putkipalkkien suljetulla muodolla saavutetaan kuumavalssattuja avopalkkeja parempi momentinkestävyys. Taivutusjäykkyys poikittaiskuormituksessa ja lommahduskestävyys aksiaalisessa kuormituksessa ovat myös hyviä.

EN 10219-1- ja -2 -standardin mukaiset pyöreät rakenneputket ovat kylmämuovattuja vastineita paksuseinäisille putkille, jotka määritellään EN 10210-1- ja -2 -standardien mukaisesti. Varastoissamme olevien pyöreiden rakenneputkien teräslaadut ovat suurelta osin kaksoisluokiteltuja ja täyttävät sekä S355J2H- että S420 MH -laadulle asetetut vaatimukset, jolloin myötöraja on vähintään 420 N/mm2. Pyöreiden rakenneputkien piipitoisuus soveltuu kuumasinkitykseen.

Pyöreiden rakenneputkien valmistuksen raaka-aineena on kuumavalssattu nauhalevy, joka sopivan pintakäsittelyn, tavallisesti kuulapuhalluksen, jälkeen taivutetaan muotoonsa kylmämuovauksella ja sauma hitsataan. Kuumavalssatulla materiaalilla on hyvät mekaaniset ominaisuudet.

Kylmämuovattujen rakenneputkien pinnanlaatu on hyvä ja vain hitsaussauman lähellä voi olla värivirheitä. Kylmämuovausmenettelyn aiheuttamien sisäisten jännitysten vuoksi pyöreät putkipalkit voivat muuttaa muotoaan leikkauksen, työstön tai hitsauksen yhteydessä.

Pyöreitä rakenneputkia käytetään kantavina osina rakentamisessa samalla tavoin kuin neliön- tai suorakaiteenmuotoisia rakenneputkiakin. Pyöreitä rakenneputkia valitaan usein käyttöön esteettisistä syistä, kun ne jäävät rakenteissa näkyviin. Pyöreitä muotoja pidetään kulmikkaita muotoja miellyttävämpänä katsella. Muotoiluun liittyvien näkökohtien lisäksi pyöreissä putkipalkeissa on muutama tekninen etu neliön- ja suorakaiteenmuotoisiin verrattuna: pinnan alue on tietyssä poikkileikkauksessa pienempi, joten sitä on helpompi maalata ja tuulen vastus on alempi.

Varastoissamme on mittava valikoima (yli 1 200 mittaa) paksuseinäisiä, EN 10210-1 -standardin mukaisia putkia. Putken teräslaatu on S355J2H ja lujuus on suhteellisen hyvä. Myötöraja on vähintään 355 N/mm2 16 mm:n seinäpaksuuteen saakka ja hieman alhaisempi paksuseinäisemmissä profiileissa. Tämän tyypin mitta- ja muototoleranssit ovat EN 10210-2 -standardien mukaisia.

EN 10210-1 -standardi määrää, että putki voidaan valmistaa joko levyn kuumamuovauksella ja hitsauksella tai kuumavalssauksella. Tavallisesti pienempiä seinäpaksuuksia valmistetaan hitsausmenettelyllä ja paksuseinäisempiä kuumavalssaamalla. Kun komponentti tai rakenne altistuu matalille lämpötiloille on teräksen täytettävä vastaavat iskusitkeysvaatimukset. Näin ollen esimerkiksi "J2" merkinnässä S355J2H tarkoittaa, että Charpy V -testissä iskusitkeyden tulee lämpötilassa -20 °C olla 27 joulea tai enemmän. Monet saumattomien teräsputkien valmistajat voivat kontrolloidulla jäähdytyksellä vastata tähän vaatimukseen kuumavalssatussa tilassa, mutta suurempia mittoja voidaan joutua lämpökäsittelemään normalisoinnilla. Hitsattu putki ei normaalisti edellytä lämpökäsittelyä vastatakseen S355J2H-teräslaadulle asetettuihin Charpy V -iskuenergiaa koskeviin vaatimuksiin, kunhan koetta ei tehdä lähellä hitsattua aluetta.

Tämän laatuinen teräs hyväksytään käytettäväksi rakentamisessa pylväiden ja ristikkojen elementtinä. Sitä on helppo koneistaa ja siksi sitä käytetään suuressa määrin myös konepaja- ja ajoneuvoteollisuudessa, esimerkiksi alustoissa ja koneenosissa.

Varastoistamme löytyvät kylmämuovatut teräsprofiilit ovat SSAB:n valmistusohjelman mukaiset. Profiileja valmistetaan rullamuovaamalla.

SSAB:n mittava kylmämuovattujen avoprofiilien valikoima tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja sekä teräslaatujen (S900-laatuun saakka) että muotojen osalta. Käyttökohteeseen tarkalleen soveltuva teräs ja muoto tuovat merkittäviä säästöjä sekä painossa että kustannuksissa. Jokainen säästetty painoyksikkö keventää rakenteita ja pienentää kuljetuskustannuksia. Kylmämuovatut avoprofiilimme valmistetaan EN 10162 -standardin mukaisesti.

Ota yhteyttä jo tänään

Me Tibnorilla haluamme olla merkittävä kumppani asiakkaillemme. Yhdessä teemme pohjoismaisesta teollisuudesta entistä vahvemman. Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!
Nopea tilaus
Toimitusvaihtoehdot
Valittu päivämäärä Osittainen toimitus mahdollinen


Kirjaudu sisään

Olen unohtanut salasanani.

Mukavaa, että haluat Tibnorin asiakkaaksi. Voidaksesi yritysasiakkaana käydä kauppaa kanssamme, tarvitset asiakasnumeron.

Hae asiakastiliä Tibnorilta.

*Huomioi, että Tibnor myy ainoastaan yritysasiakkaille eikä yksityishenkilöille. Ilman y-tunnusta olevia hakemuksia ei käsitellä.