text.skipToContent text.skipToNavigation

Tangot

Tanko on yhteiskäsite ryhmälle pitkiä terästuotteita erilaisilla poikkileikkauksilla. Tankojen teräslaadut ovat tavallisesti hitsattavia rakennusteräksiä vähäisellä hiilipitoisuudella, kuten S235 ja S355.

Kuumavalssatulle tangolle on tunnusomaista, että pinta on hapettunut ja pienet pinnalliset viat on sallittava. Käyttökohteisiin, joissa ulkonäkö on tärkeää, Tibnor voi toimittaa sinkopuhallettuja tankoja tai sekä puhallettuja että pohjamaalattuja/lakattuja tankoja. 

Katso tankojen saatavuudet.

Varastoimme sekä tasakylkisiä että epäkylkisiä kulmatankoja. Tasakylkisiä tankoja on tarjolla S235JR- S355J2-teräslaatuina EN 10025-2 -standardin mukaisesti ja epäkylkisiä ja galvanoituja tankoja vain S235JR-teräslaatuna. Merkintöjen numerot osoittavat vähimmäismyötörajan yksiköissä N/mm2 16 mm:n profiilipaksuuksiin saakka, paksummassa materiaalissa se on hieman pienempi. Molemmilla teräslaaduilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea koelämpötilassa +20 °C teräslaadussa S235JR.

Sekä tasakylkisen että epäkylkisen kulmatangon mittatoleranssit määräytyvät EN 10056-2 -standardin mukaisesti.

Kulmatangoilla on todella hyvä kyky vastustaa kohtisuoraan tulevan poikittaisen kuormituksen aiheuttamaa taipumista sekä aksiaalisen kuormituksen aiheuttamaa lommahdusta. Tästä syystä kulmatankoa käytetään usein hitsattavissa rakenteissa, sillä se siirtää jäykkyyden levyyn ja nauhalevyyn. Epäkylkisten tankojen jäykkyys on suurempi, kun kuormitus tapahtuu kohtisuoraan pidempää sivua vasten. Koska kulmatangot ovat avoimia eivätkä symmetrisiä, ne eivät kestä niin hyvin vääntövoimia.

Meillä on varastossa lattatankoja teräslaatuina S235JR ja S355J2, EN 10025-2 -standardin mukaisesti. Lattatanko määritellään melko mielivaltaisesti enintään 150 mm leveäksi tangoksi. Leveämpiä tankoja kutsutaan universaaliteräkseksi tai leveäksi lattatangoksi. Molemmilla teräslaaduilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea koelämpötilassa +20 °C teräslaadussa S235JR ja -20 °C teräslaadussa S355J2.

Lattatangon mittatoleranssit määritetään EN 10058 -standardissa, kun leveys on enintään 150 mm. Yli 150 mm leveää lattatankoa kutsutaan usein universaaliteräkseksi ja sitä voidaan käsitellä kapeana levynä. Varastossamme on noin 250 erilaista lattatankomittaa jopa 400 mm leveänä ja 60 mm paksuna. 

Terästyypit ovat hitsattava rakenneteräs sekä C45E-hiiliteräs ja 56Si7-jousiteräs. Kahta viimeksi mainittua voidaan myös nuorruttaa ja pintakarkaista. Valtaosalla hitsattavista terästuotteista on kontrolloitu piipitoisuus, joka helpottaa kuumasinkitystä. Varastossamme on tarjolla myös rajoitettu valikoima kuumasinkittyjä lattatankoja.

Monet teräksestä valmistetut koneenosat, kuten vetopyörät, akselit ja kiinnikkeet, ovat symmetrisen pyöreitä. Siksi pyörötangot ovat tarkoituksenmukainen koneistuksen aloitusmuoto. Sekä S235JR- että S355J2 -teräslaaduilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea lämpötilassa +20 °C teräslaadussa S235JR ja -20 °C teräslaadussa S355J2. Pyörötangon mittatoleranssit määritetään EN 10060 -standardissa, kun halkaisija on enintään 250 mm.

Kun koneenosia valmistetaan pyörötangoista, on tärkeää, että materiaalia voidaan työstää erityisesti sorvaamalla. Pehmeämmillä niukkahiilisillä teräksillä, kuten S235JR ja S355J2, on taipumus tarttua terään, mikä voi aiheuttaa tuotannonkeskeytyksiä ja lyhentää terän käyttöikää. Mutta terägeometrian ja työstökoneiden kehityksen myötä pehmeämpien tankoteräslaatujen koneistus on nykyisin vähäisempi ongelma.

Monissa koneenosissa hyvä kulumisenvastustuskyky on toivottavaa. S235JR- ja S355J2-teräslaatujen kulutuksenkestävyyttä voidaan parantaa hiilletyskarkaisulla. Se on lämpökäsittely, jossa teräksen pinnalle levitetään hiiltä, minkä jälkeen komponentti suorakarkaistaan öljyssä. Kovan, kulutuksenkestävän pinnan ja pehmeämmän, sitkeän ytimen yhdistelmä on houkutteleva ratkaisu konesovelluksiin.

Valtaosa koneiden teräskomponenteista ja -osista on symmetrisen pyöreitä, esimerkiksi hammaspyörät, akselit, kiinnityselementit jne., ja pyörötangot soveltuvat niihin ulkomuodoltaan hyvin. Niinpä lähes kaikkia varastovalikoimamme koneenrakennusteräslaatuja voidaan tarjota pyörötankoina.

Pyörötangon yksinkertaisin viimeistely on kuumavalssattu tai taottu pinta. Pyörötangon pintatyöstön avulla vältetään pintahapettumat sekä mahdolliset pintaviat. Jos halutaan vieläkin hienompaa pintaa ja parempia toleransseja, voidaan valita kylmävedetty tai hiottu viimeistely (ks. kylmävedettyjä tankoja koskeva osio).

Pyörötangon halkaisijan toleranssi kuumavalssattuna vaihtelee ohuempien tankojen muutamista millimetrin kymmenyksistä paksumpien, taottujen tankojen muutamiin millimetreihin. On tavallista, että toleranssimerkintä on plus/miinus, eli todellinen halkaisija voi olla joko hieman suurempi tai hieman pienempi kuin nimellismitta. Kuumamuokatun tangon ympyrämäisyys eli kahden kohtisuoran halkaisijamitan välinen ero on 75 % tai parempi halkaisijan mittatoleranssista. Sorvatun tangon toleranssi on halkaisijasta riippuen h12–h15 ISO-järjestelmän mukaisesti. H-toleranssi on nolla/miinus eli halkaisija on nimellismittaa hieman pienempi. Rouhintasorvatun tangon toleranssi on useimmiten plus/miinus-toleranssi tai jopa plus -toleranssi (halkaisija on nimellismittaa suurempi). Kuumamuovattuun tankoon verrattuna paremman halkaisijan toleranssin lisäksi sorvaamalla pintakäsitellyn pyörötangon ympyrämäisyys on parempi, alle 50 % halkaisijan mittatoleranssista.

Suoruus on pyörötangon tärkeä ominaisuus erityisesti silloin, kun sitä sorvataan. Suoruus mitataan kaaren enimmäiskorkeutena eli vaakasuoran tason ja kaaren korkeimman kohdan välisenä erona. 

Konepajateollisuudessa koneistus on merkittävä menoerä ja sen osuus voi joskus olla yli puolet koneenosan valmistuksen kokonaiskustannuksista. Siksi varastoissamme on monia ns. M-viimeisteltyjä pyörötankoja. M-Steel®*-tuotteille on luonteenomaista parempi leikattavuus, jotta esimerkiksi sorvaus tai poraus voidaan tehdä 20–30 % suuremmalla leikkausnopeudella. Vaihtoehtoisesti työkalujen käyttöikä voi kaksin- tai kolminkertaistua. Tällä on suuri taloudellinen merkitys.
 
* M-Steel® on Ovako AB:n rekisteröity tavaramerkki.

Palkoprofiili (bulb) on erikoistankoprofiili, jota käytetään telakkateollisuudessa jäykisteinä sekä alusten rungoissa että kansirakenteissa. Profiili on pääasiassa leveä lattatanko, jonka poikkileikkauksessa on V-kirjaimen muotoinen lisäke toisessa päädyssä, jossa V:n kärki on pyöristetty palkomaiseksi ja sen leveys ja korkeus on tavallisesti noin 15 % tangon kokonaisleveydestä. Palkomainen osa antaa jäykkyyttä erityisesti kohtisuorassa kuormituksessa leveyssuuntaa vastaan. Palkoprofiili on noin 20 kertaa jäykempi kuin vastaava lattatanko tässä kuormituskohdassa.

Koska palkoprofiilia käytetään telakkateollisuudessa, niiden teräs on luokiteltava. Kansainvälisten luokitusviranomaisten (Lloyds, Det Norske Veritas jne.) hyväksymät erityiset laivanrakennusteräkset nimetään kirjaimella A, B, D tai E sekä numerolla, joka osoittaa lujuuden. Kyseisten teräslaatujen hiilipitoisuus on pieni ja hitsattavuus on hyvä. Laivanrakennukseen voidaan toisinaan hyväksyä EN 10025-2 -standardin mukainen niukkahiilinen teräs.

Varastoissamme on DNV:n luokittelemaa materiaalia, jonka mukana toimitetaan EN 10204 -standardin mukainen ainestodistus 3.2. Palkoprofiilin mittatoleranssit, kun leveys on enintään 430 mm, määritetään EN 10067 -standardissa.

Neliötanko soveltuu käytettäväksi koneenosissa, joissa sivut ovat tasaiset sekä suunnilleen yhtä leveät ja paksut. Sekä S235JR- että S355J2-teräslaaduilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea lämpötilassa +20 °C teräslaadussa S235JR ja -20 °C teräslaadussa S355J2. 

Neliötangolla on jonkin verran paremmat mittatoleranssit kuin lattatangolla ja kulmat ovat suhteellisen teräviä. Neliötangon mittatoleranssit, kun sivunpituus on enintään 150 mm, määritetään EN 10059 -standardissa. 

Koneenosat ja konepajakomponentit ovat neliötangon tärkeimpiä käyttöalueita, mutta sitä käytetään tietyssä määrin myös rakentamisessa ja yksinkertaisissa teollisuuden kiskojärjestelmissä.

T-tanko muistuttaa H-palkkia, joka on jaettu keskeltä kahtia siten, että laipan leveys on yhteensä yhtä paljon kuin pystysegmentin korkeus. S235JR-teräslaadun myötöraja on vähintään 235 N/mm2 ja iskusitkeys on taattu siten, että Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea lämpötilassa +20 °C. T-tangoilla ja kulmatangoilla on samassa poikkileikkauskohdassa suunnilleen sama jäykkyys. T-tangoilla on kuitenkin hieman parempi momentinkestävyys.

T-tankojen käyttökohteet ovat samoja kuin kulmatankojenkin ja näitä kahta käytetäänkin usein yhdessä, paitsi rakentamisessa yhdessä muiden profiilien kanssa, T-tankoa käytetään myös esim. levyrakenteiden jäykistee.

Puolipyöreä tanko voi olla tarkoituksenmukainen aloitusmuoto koneenosille, joissa on sekä pyöreitä että tasaisia pintoja, tai pyöreille osille, joihin kuuluu kaksi puolikasta. Tuotteella ei ole EN-standardia, vaan olemassa oleva ja useimmiten noudatettu standardi on DIN 1018.

Suorakaiteen muotoiset profiiliteräkset jaetaan (melko mielivaltaisesti) lattatankoihin (enintään 150 mm) ja leveisiin lattatankoihin (yli 150 mm). Leveitä lattatankoja kutsutaan universaaliteräkseksi, koska ne valmistetaan usein kuumavalssaamalla yleisvalssaimella, jossa pystyvalssilla saadaan aikaan laadukkaat sivut. 

S235JR- ja S355J2-laatuisilla universaaliterästangoilla on taatut iskusitkeystasot, kun Charpy V -absorptioenergia ylittää 27 joulea koelämpötilassa 20 °C teräslaadussa S235JR ja -20 °C teräslaadussa S355J2.

Universaaliteräkselle ei ole olemassa EN-standardia, mutta standardi, jota tavallisesti noudatetaan mittatoleranssien määrityksessä on DIN 59200. On huomautettava, että paksuustoleranssien suhteen tästä standardista poiketaan käyttämällä lattatankojen standardia EN 10058. Tasomaisuus sekä leveys- että pituussuunnassa on universaaliterästen tärkeä ominaisuus. Se on määrätty myös DIN 59200 -standardissa.

U-tangot ovat periaatteessa UNP-profiileja, joiden profiilisyvyys on alle 80 mm. Tuotetta käytetään usein rakennusalalla muiden teräsprofiilien lisänä. Muita esimerkkejä ovat käyttö teollisuuden hyllyjärjestelmien elementteinä ja maanalaisten kaapeleiden suojana.

Nosturin kiskot, jotka ovat DIN 536 -standardin mukaisia ja valmistetaan medium-hiiliteräksestä pienimmällä murtolujuudella 690 N/mm2. 

Siltanosturin kiskot suorakaiteen muotoisella poikkileikkauksella ja kahdella pyöristetyllä kulmalla valmistetaan S355J0-teräslaadusta, jonka myötöraja on vähintään 355 N/mm2 ja Charpy V -iskuenergia on vähintään 27 joulea lämpötilassa 0 °C.

Kylmämuovatut teräsprofiilit EN 10162 -standardin mukaisina ja S235-teräslaatuna.

  • Tasakylkiset ja epäkylkiset kulmatangot.
  • U-profiilit tasasivuisilla ja epätasasivuisilla laipoilla.
  • Erikoisprofiilit. Varastossamme on C-profiileja, ankkuriprofiileja ja saranaprofiileja.

Ota yhteyttä jo tänään

Me Tibnorilla haluamme olla merkittävä kumppani asiakkaillemme. Yhdessä teemme pohjoismaisesta teollisuudesta entistä vahvemman. Miten voimme auttaa sinua?

Ota yhteyttä!